Gigabyte

Från Wikipedia
Den här artikeln handlar om informationsenheten. För företaget, se Gigabyte (företag).
Ej att förväxla med Gigabit.
Multipler av byte
SI-prefix Binära prefix
Namn Symbol Faktor Namn Symbol Faktor
Kilobyte kB 103 Kibibyte KiB (KB) 210
Megabyte MB 106 Mebibyte MiB 220
Gigabyte GB 109 Gibibyte GiB 230
Terabyte TB 1012 Tebibyte TiB 240
Petabyte PB 1015 Pebibyte PiB 250
Exabyte EB 1018 Exbibyte EiB 260
Zettabyte ZB 1021 Zebibyte ZiB 270
Yottabyte YB 1024 Yobibyte YiB 280
Ronnabyte RB 1027
Quettabyte QB 1030

Gigabyte (GB) är en informationsenhet samt en multipel av byte. Namnet kommer av SI-prefixet giga (G), för en miljard, och byte (B).

Enheten används i två skilda betydelser:

  • 1 000 000 000 (109 = 10003) byte
  • 1 073 741 824 (230 = 10243) byte

Enligt definition av SI och IEC motsvarar en gigabyte det förstnämnda värdet, då det är överensstämmande med värdet av tidigare nämnt SI-prefix. Det vanligaste och allmänt accepterade värdet är dock det sistnämnda. För att minimera förvirring bland de två olika värdena kan dock det sistnämnda värdet definieras som en gibibyte (GiB).

Källor[redigera | redigera wikitext]