Pilevall

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Pilevall utanför Vellinge i Skåne
Nyhamlad pilevall vid Vinterfältet / Hammar Skåne.

En pilevall är en allé av pilträd, ofta vanligt förekommande i Skånes slättbygder. De är typiska för Söderslätt.

Pilevallar har historiskt planterats längs med landsvägar för att förhindra erosion av matjord, och under 1600-talet påbjöd Danmarks kung Kristian IV planteringar av pileträd längs med samtliga skånska vägar för att förhindra jordflykt. Pilen utgjorde en viktig källa för ved på den annars trädfria slätten, varför man av nyttighetsskäl planterat pilar in på 1900-talet. Pilarna måste hamlas vart tredje år, vilket innebär att träden kapas på höjden så att rikligt grenverk skapas. Numera är det främst estetiska anledningar som gjort att pilevallarna överlevt, även om erosionen av matjord förmodligen hade varit värre utan pilevallarna.