Pirjo Lahdenperä

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Pirjo Lahdenperä Prof.

Pirjo Anneli Lahdenperä, född 7 juni 1949 i Kinnula,[1] är professor emerita i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning vid Mälardalens högskola, Akademin för Utbildning, kultur och kommunikation (UKK).

Pirjo Lahdenperä utnämndes 2 juni 2005 till Sveriges första professor i pedagogik med inriktning mot interkulturell pedagogik. Hon var även profilansvarig för interkulturell lärarutbildning på Södertörns högskola.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Lahdenperä, som är dotter till Seppo Kotilainen och Rauha Juurakko, blev filosofie kandidat i Stockholm 1975 och avlade psykologexamen där 1981. Hon var skolpsykolog i Stockholms kommun 1974–1984, kursledare för olika utbildningar och kurser från 1975, vid Stockholms skolförvaltning (projektet Metoder mot fördomar och mobbning) 1979–1984, lärare och kursansvarig vid dåvarande Högskolan för lärarutbildning i Stockholm 1984–1987 och utbildare i den statliga skolledarutbildningen SLUG (nuvarande rektorsutbildning) från 1985.[1]

Lahdenperä har arbetat som lärarutbildare, fortbildare, pedagogisk ledare och forskare vid institutionen för pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm och vid Södertörns högskola. Under 80 och 90-talet var hon engagerad i flera olika utbildningar som handlade om specialpedagogik, interkulturell pedagogik samt om organisation och ledarskap främst med utvecklandet av nya kursplaner och kurser på olika nivåer samt arbetat som kursledare. Vid Södertörns högskola har hon varit med och planerat en lärarutbildning med mångkulturell inriktning 1997-1999 samt lärarutbildning med interkulturell inriktning 2002-2005. Utöver planeringen av dessa lärarutbildningar har hon även utvecklat magisterutbildningar inom ämnet interkulturell pedagogik och interkulturellt ledarskap. Vid sidan av sin ordinarie undervisningsverksamhet som lektor/professor i pedagogik på Lärarhögskolan och Södertörns högskola har hon medverkat som föredragshållare i ett stort antal nationella och internationella utbildningar och konferenser samt studiedagar för skolpersonal. Under 2001- 01-01-2002- 07- 01 var hon anställd som chef för Mälardalens LedarskapsCentrum vid Mälardalens högskola. Under 2006-2008 arbetade hon som professor i Södertälje kommun samt som forskningsledare på Centrum för interkulturell skolforskning vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. 2018 är hon professor emerita i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola samt driver företaget Utbildning Lahdenperä AB.

Forskningsverksamhet[redigera | redigera wikitext]

Pirjos doktorsavhandling "Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?" (1997)[2] handlar om etniska relationer och interkulturell undervisning, närmare bestämt om relationen mellan lärares sätt att uppfatta skolsvårigheter och deras förhållningssätt till elever med invandrarbakgrund. Utöver skolsvårigheter har hon forskat om interkulturellt lärande/interkulturell undervisning, lärande och lärarroll i multietniska skolor, mångkulturell skol- eller verksamhetsutveckling, ledarskap och etniska relationer. Hon har bl.a. publicerat om specialpedagogik, interkulturell undervisning, interkulturella läroprocesser, skolutveckling, ledarskap och om interkulturell forskning som en forskningsinriktning. Under 1998-2001 ledde hon tillsammans med professor Christer Hedin ett Högskoleverksfinansierat projekt "Etnisk mångfald i läroprocesser och etikundervisning" samt en aktionsforskningsgrupp om interkulturellt lärande i multietniska skolor vid Lärarhögskolan i Stockholm. 2002-2006 har hon som forskningsledare byggt upp Centrum för interkulturell skolforskning vid Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum i Botkyrka med hjälp av tre doktorander. I hennes senare forskning har hon inriktad sig på ledarskap i mångkulturella miljöer, interkulturell skolutveckling och interkulturellt ledarskap samt verksamhetsutveckling i mångfald, främst genom forskningscirklar.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

 • 1995 - Interkulturella läroprocesser
 • 1997 - Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? (doktorsavhandling)
 • 2004 - Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Studentlitteratur
 • 2008 – Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Studentlitteratur
 • 2010 - Möten i mångfaldens skola - interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Studentlitteratur, red med Hans Lorentz
 • 2011 - Forskningscirkel - arena för verksamhetsutveckling i mångfald
 • 2014 - Honour-Related Problems in School Context in Sweden - theoretical perspective and prevention.
 • 2014 - Forskningscirkel - en mötesplats för samverkan.
 • 2014 - Mutkan Pirjo
 • 2015 - Skolledarskap i mångfald. Studentlitteratur
 • 2016 - Skolans möte med nyanlända, Liber AB, red med Eva Sundgren
 • 2017 - Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet, Liber AB, red med Eva Sundgren
 • 2018 - Den interkulturella förskolan - mål och arbetssätt (red). Stockholm: Liber AB.
 • 2018 - Mieleni kotiseudut, biografi, Adlibris AB
 • 2019 - Handbok - Lärandecirklar i nordisk kontext. Nordiskt Nätverk för vuxnas lärande, Nordisk Ministerråd.
 • 2020 - Fragment / Fragmentteja, dikter, Mediapinta OY, Finland
 • 2020 - Antologi. Aavan meren täältä puolen, red. (Ani Henttonen & Pirjo Lahdenperä), Föreningen för sverigefinska skribenter (RSKY)
 • 2021 - Interkulturellt ledarskap och verksamhetsförändring. Studentlitteratur.
 • 2021 - Under ytan på interkulturell undervisning. Kapitel i H. Lorentz & B. Bergstedt (red). Interkulturella dimensioner. Studentlitteratur.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Lahdenperä, Pirjo A i Vem är hon: kvinnor i Sverige: biografisk uppslagsbok (1988), ISBN 91-1-863422-2
 2. ^ Libris 7656159