Platt skatt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Länderna utmärkta med mörkgrönt har platt skatt, de med ljusgrönt överväger[när?] att övergå till platt skatt.

Platt skatt innebär att skatteuttaget är en viss procentsats av inkomsten och att denna inte varierar. Alternativen till platt skatt är progressiv skatt där procentsatsen ökar med ökande inkomst eller regressiv skatt där skattesatsen avtar för högre beskattningsbara inkomster.

I exempelvis Sverige är skatten på inkomster av kapital platt med skattesatsen 30% medan inkomster av tjänst beskattade med en progressiv skatteskala. I andra ekonomier förekommer att inkomster är beskattningsbara upp till en viss nivå varefter de är skattefria eller beskattas med lägre skattesats. Progressiva eller regressiva skattesatser medför att marginalskatteeffekter uppstår.

Bland de nordiska länderna hade Island före finanskrisen 2008 platt inkomstskatt för både privatpersoner och företag.[1] Merparten av världens utvecklade ekonomier har kombinationer av platta skattesatser och progressivitet/regressivitet för olika former av inkomster och vid skatteuttag på olika fiskala nivåer (exempelvis stat och stad) och ofta även grundavdrag och inkomster som helt undantas beskattning.

Genom att man tänker sig omfattande möjligheter till avdrag är många förslag från anhängare av platt skatt i praktiken kompromisser med idén om progressiv beskattning.[förtydliga]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Heritage Foundation: Iceland