Marginalskatt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Marginalskatt är, namnet till trots, inte en form av skatt utan ett mått på hur mycket en inkomsttagares skatt ändras om inkomsten ökas eller minskas med ett belopp. Om en inkomsttagare tjänar 30 000 kronor före skatt och får ut 21 000 kronor efter skatt betalar inkomsttagaren 9 000 kronor eller 30% skatt totalt. Om inkomsttagaren sedan får en lönehöjning före skatt på 100 kronor till 30 100 kronor och då måste skatta 9 040 kronor och får ut 21 060 kronor efter skatt motsvarar ökningen av den totala skatten 40% av lönehöjningen, och man säger att inkomsttagaren har 40% marginalskatt.

Om inkomstskatten är progressiv kommer marginalskatten att stiga ju större inkomsten blir, men om inkomstskatten är proportionell (även kallad platt skatt) är marginalskatten densamma i alla inkomstlägen. Marginalskatt anses påverka hur vi väljer att prioritera arbetsinsatser, utbildning, karriär mm. Detta innebär bl a att en höjning av en redan hög marginalskatt inte behöver leda till ökade skatteintäkter till staten[1].

I internationella jämförelser brukar ofta Sverige, Danmark, Finland och Belgien hamna bland de länder som har högst marginalskatt. I EU-27 var den högsta marginalskattesatsen i genomsnitt 37,5 procent år 2010. I den svenska statsbudgeten för 2016 ingick nedtrappning av det s.k. jobbskatteavdraget vilket innebar att marginalskatten höjdes till ca 60 procent. Sverige fick därmed världens högsta marginalskatt.[2][3][4]

Marginalskatt i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Under 1970-talet steg marginalskatten för de högsta inkomsterna i Sverige tills den nådde 87 procent 1979. Under 1980-talet sjönk denna procentsats till 75 procent. Den skattereform som gjordes 1990/1991 hade bland annat som syfte att sänka marginalskatten, ”hälften kvar”, och den högsta marginalskatten blev 51 procent. Sedan dess har marginalskatten stigit något. Statsbudgeten för 2016 innebar en återgång till höga marginalskatter. Detta skedde genom avtrappning av jobbskatteavdraget. Högsta marginalskatt blev ca 60 procent (vid genomsnittlig kommunalskatt) och denna nivå gällde från månadsinkomster på strax över 50 000 kr upp till 123 000 kr. En effekt av att höjningen skedde genom avtrappning av jobbskatteavdraget var att marginalskatten sjönk till 57 procent för månadsinkomster över 123 000 kronor.

Beloppsgränser[redigera | redigera wikitext]

För svenska skattebetalare gällde 2015 att för inkomster upp till 443 300 kronor om året togs endast kommunalskatt ut vilket gav en marginalskatt på upp till 28,89–34,52 procent (beroende på kommunal skattesats). Marginalskatten i dessa inkomstlägen påverkades också till viss del av det variabla grundavdraget. För lönedelar överstigande 443 300 kr tillkom statlig inkomstskatt på 20 procentenheter vilket gav en marginalskatt på 48,89–54,52 procent. Slutligen, för lönedelar överstigande 629 200 kronor tillkom ytterligare fem procentenheter, vanligtvis kallad värnskatt), vilket gav en slutlig marginalskatt på 53,89–59,52 procent.

Ungefärlig marginalskatt i Sverige 2015
Inkomst (SEK) Skattesats (procent)
< 443 300 29-35
443 300–629 200 49-55
> 629 200 54–60

Den 1 januari 2007 infördes ett så kallat jobbskatteavdrag som skiljer på beskattningen av olika typer av inkomster. Inkomst av arbete eller näringsverksamhet beskattas lägre än till exempel pension, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och föräldrapenning,[5] vilket även påverkar marginalskatten.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Lennart Flood, Ekonomisk Debatt, nr 5-2015”. http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-5-lf.pdf. Läst 21 september 2015. 
  2. ^ ”Sverige får världens högsta marginalskatt | September | 2015 | Artiklar | Ekonomifakta.se”. www.ekonomifakta.se. http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2015/September/Sverige-far-varldens-hogsta-marginalskatt/. Läst 17 september 2015. 
  3. ^ Danska skatteministeriet:Marginalskatten for samtlige skattepligtige Arkiverad 27 september 2007 hämtat från the Wayback Machine.
  4. ^ Skattestyrelsen i Finland Arkiverad 26 september 2007 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ ”Jobbskatteavdrag”. Skatteverket. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskattenskattetabellermm/skattetabeller/jobbskatteavdrag.4.6fdde64a12cc4eee2308000107.html. Läst 5 mars 2015. 

Övriga källor[redigera | redigera wikitext]