Policy

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Termen används främst inom privata och offentliga organisationer och företag. EU:s regionala utvecklingsperspektiv och Carterdoktrinen är exempel på policydokument. Policyer skiljer sig från lagtexter då en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende eller en viss handling (exempelvis finns det lag som kräver att man betalar skatt) medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat.

Policyer kan även syfta på processen att fatta viktiga beslut i en organisation, exempelvis utarbetande av olika program, inriktningsmål, ekonomiska prioriteringar och beslut fattade beroende på vad de får för konsekvens för organisationen. Policyer kan ses som politiska, organisatoriska, ekonomiska och administrativa mekanismer som skapats för att nå ett eller flera mål.