Hoppa till innehållet

Polkropp

Från Wikipedia
Illustration av de första stadierna av segmentering hos ett embryo av ett däggdjur: a. 2-cellstadiet. b. 4-cellstadiet. c. 8-cellstadiet. d, e. morula. z.p. är zona pellucida, p.gl. är polarkropparna.
Principskiss av bildningen av det färdiga ägget (mature ovum) respektive polkroppar (polar bodies).

Polkroppar eller polceller (med äldre terminologi även riktningskroppar[1]) är cellstrukturer som finns inuti ägg, i form av två eller tre små celler bestående av främst cellkärna, med läge i äggets periferi.[2] Polkropparna bildas genom avsnörning under oogenesen, meiosen som leder till den blivande äggcellen, och vid respektive delning hamnar en mycket mindre del av cellmaterialet i polkroppen än i den blivande äggcellen. Polkropparna har ingen känd funktion, och försvinner en tid efter de bildats.