Polyarki

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Polyarki (från poly många, arkhe styre) är ett politiskt system där flera olika grupper konkurrerar om makten och där en stor del av den vuxna befolkningen genom val väljer vilken grupp som under en period har den högsta makten.

Uttrycket har främst gjorts känt genom den amerikanske statsvetaren Robert A. Dahl som i sin bok Democracy and its critics närmare förklarar vad polyarki innebär:

*Valda befattningshavare: Viktiga beslut fattas av valda ämbetsmän

*Fria och opartiska val: Ämbetsmännen väljs i ofta förekommande, opartiska val

*Allmän rösträtt: Praktiskt taget alla vuxna har rösträtt vid val av befattningshavare

*Rätt att kandidera i val: Praktiskt taget alla vuxna har rätt att kandidera till de offentligt valda befattningarna.

*Yttrandefrihet: Medborgarna kan uttala sig om landets politik utan att riskera något slag av förföljelser

*Alternativa informationskällor: Det finns alternativa informationskällor som medborgarna har rätt att utnyttja och som skyddas av lagen

*Föreningsfrihet: Medborgarna har rätt att bilda oberoende organisationer för att på så sätt förändra landets politik