Polyeten

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kalottmodell av polyetens struktur.
Stereokemisk strukturformel för polyeten.

Polyeten, PE, eller etenplast, är en delkristallin termoplast med den kemiska formeln (C2H4)n. Mjukningstemperatur 106°C, smältpunkt 110-120°C, hårdhet 11 rockwell R. Dielektricitetskonstant 2,3. [1]

Polyeten har hög elasticitet för temperaturer ned till -60 grader C. Polyeten förekommer med olika densitet och hårdhet och tillverkas bland annat som PEM (PE med mediumdensitet) och PEH (PE med hög densitet).

Polyeten framställs genom polymerisering av eten i närvaro av en katalysator. Eftersom den bara består av kolväten är den lämplig att förbränna.

I Sverige tillverkas polyeten av Borealis i deras anläggning i Stenungsund.[2]

Naturskyddsföreningen avråder från användning av polyeten tillsammans med varma livsmedel.[3]

Kemisk beständighet[redigera | redigera wikitext]

 • Är beständigt mot: ammoniak, kromsyra, citronsyra, järnklorid, fluorkiselsyra, formaldehyd, myrsyra, glycerol, saltsyra, bromvätesyra, mjölksyra, propylenglykol, tennklorid, stearinsyra, svavelsyra, väteperoxid (upp till 25 %), zinkklorid, ättiksyra(upp till 50 %)
 • Begränsad beständighet mot: acetaldehyd, alkoholer, amylacetat, anilin, bensen, kresol, fluorvätesyra, jod, metylbromid, metyletylketon, natriumklorat, salpetersyra, nitrobensen, toluen, xylen
 • Är inte beständigt mot: ättiksyra (100 %-ig), aceton, brom, butyraldehyd, koldisulfid, koltetraklorid, klor, klorbensen, kloroform, klorsulfonsyra, cyklohexanon, diklorbensen, heptan, metylisobutylketon, oljesyra, triklorbensen, trikloretylen. [4]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Polymeren framställdes för första gången 1898 av misstag av den tyske kemisten Hans von Pechmann när han hettade upp diazometan. En industriellt gångbar process för framställning upptäcktes 1933 av misstag av de brittiska kemisterna Eric Fawcett och Reginald Gibson vid Imperial Chemical Industries (ICI) i Northwich. Michael Perrin lyckades 1935 göra processen reproducerbar och industriell produktion av lågdensitetspolyeten (LDPE) inleddes 1939. Produktion i Sverige inleddes 1963 vid Unifos Kemi AB i Stenungsund.

Vanliga användningsområden[redigera | redigera wikitext]

 • Flaskor och burkar
 • Kläder
 • Folie
 • Påsar
 • Stuprör
 • Vatten- och avloppsrör
 • Kabel och kabelisolering
 • Belag (glidyta) på skidor
 • Plastplugg för infästning

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Chemical Engineering, october 1952, sid 262.
 2. ^ Borealis: Borealis anläggningar i Sverige Arkiverad 4 mars 2010 hämtat från the Wayback Machine., läst 2010-08-07
 3. ^ ”Naturskyddsföreningen”. https://www.naturskyddsforeningen.se/info-om-plast. Läst 11 juni 2018. 
 4. ^ tidskriften Chemical Engineering, october, 1952.