Eten

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Eten
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Eten
Övriga namn Etylen
Kemisk formel C2H4
Molmassa 28,05 g/mol
Utseende Färglös gas
CAS-nummer 74-85-1
SMILES C=C
Egenskaper
Densitet 1,178 g/cm³
Löslighet (vatten) 35 g/l (17 °C)
Smältpunkt -169,1 °C
Kokpunkt -103,7 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
1
2
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Eten (äldre benämning: etylen) är ett kolväte[1] med summaformeln C2H4. Eten är den enklaste av alkenerna. Vid rumstemperatur är den en gas.

Den förekommer i vissa växter som signalsubstans; den avges av vissa mognande frukter, som äpplen, och kan få andra frukter att mogna snabbare, så kallad allelopati . Inom industrin används eten framförallt som råvara till plasten polyeten (PE) som är en av de absolut vanligaste plasterna i dagens samhälle.

Eten används också som råvara för många organiska ämnen. Bland dem finns till exempel vinylklorid (används för att tillverka PVC-plast), etanol, acetaldehyd, etenoxid, ättiksyra, etylenglykol och etylbensen (används för att tillverka styren). Över 40 % av alla tillverkade organiska ämnen härstammar från början från eten. Det är dubbelbindningen som eten innehåller som gör ämnet reaktivt och lätt att omvandla till andra ämnen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.ne.se/enkel/eten & http://www.ne.se/enkel/kolväten - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014