Hoppa till innehållet

Eten

Från Wikipedia
Eten
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnEten
Övriga namnEtylen
Kemisk formelC2H4
Molmassa28,05 g/mol
UtseendeFärglös gas
CAS-nummer74-85-1
SMILESC=C
Egenskaper
Densitet0,001178 g/cm³
Löslighet (vatten)35 g/l (17 °C)
Smältpunkt-169,1 °C
Kokpunkt-103,7 °C
Faror
Huvudfara
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig
NFPA 704

4
1
2
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Eten eller etylen är ett kolväte[1] med summaformeln C2H4. Eten är den enklaste av alkenerna. Vid rumstemperatur är den en gas.

Den förekommer i vissa växter som signalsubstans; den avges av vissa mognande frukter, som äpplen, och kan få andra frukter att mogna snabbare. Eten påverkar emellertid blommor negativt, så kallad allelopati, varför butiker med både äpplen och blommor i sitt sortiment måste förvara dessa varuslag åtskilt.

Inom industrin används eten framförallt som råvara till plasten polyeten (PE) som är en av de absolut vanligaste plasterna i dagens samhälle.

Eten används också som råvara för många organiska ämnen. Bland dem finns till exempel vinylklorid (används för att tillverka PVC-plast), etanol, acetaldehyd, etenoxid, ättiksyra, etylenglykol och etylbensen (används för att tillverka styren). Över 40 % av alla tillverkade organiska ämnen härstammar från början från eten. Det är dubbelbindningen som eten innehåller som gör ämnet reaktivt och lätt att omvandla till andra ämnen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.ne.se/enkel/eten & http://www.ne.se/enkel/kolväten - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014