Praktisk Projektstyrning

Från Wikipedia

Praktisk ProjektStyrning, PPS, är en projektstyrningsmodell användbar för alla typer av projekt. Modellen är ursprungligen skapad av dåvarande Enator som sedan övergått till Tieto[1] och är en av de mest använda i Sverige. Projektmodellen har ett komplett stöd för allt från strategisk styrning till de små uppdragen.

I PPS delar upp stödet i tre nivåer; Strategisk styrning, Effektstyrning och Projektstyrning. I modellen finns stöd i form av:

 • Faser och arbetsområden
 • Färdigheter
 • Mallar
 • Checklistor
 • Kunskapstest
 • Klassificering av projekt
 • Exempel

Beslutsprocessen i ett projekt[redigera | redigera wikitext]

PPS delar upp beslutsprocessen i åtta olika beslutspunkter (BP). Vid dessa beslutspunkter gör projektets styrgrupp en bedömning om projektets fortlevnad baserat på den affärsmässiga situationen i projektet och tar därefter beslut om att fortsätta, förändra eller lägga ner projektet.

Under förberedelsefasen:

 • BP1: Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna
 • BP2: Beslut om att fortsätta, avbryta eller göra om förberedelsearbete
 • BP3: Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för resterande del av projektet

Under genomförandet:

 • BP4: Beslut att starta genomförandet
 • BP5: Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet
 • BP6: Beslut om att godkänna leverans av projektets delresultat eller slutresultat

Under projektavvecklingen:

 • BP7: Beslut om att godkänna överlämning av ansvaret för projektets resultat till förvaltningen
 • BP8: Beslut om att avsluta projektet

Styrande projektdokument[redigera | redigera wikitext]

PPS beskriver ett antal styrande dokument:

 • Projektdirektiv Ge underlag och förutsättningar för start av projektet samt ange styrande ramar för förberedelsearbetet.
 • Projektplan, Identifiera, definiera och avgränsa projektets åtagande.
 • Statusrapport, Beskriva aktuell status och prognos för projektet.
 • Slutrapport, Redovisa projektets måluppfyllelse, olika deltagargruppers erfarenheter samt ge rekommendation till ett förbättrat arbetssättprojektets slutrapport beskrivande projektförlopp och erfarenheter.

Färdigheter för Styrning[redigera | redigera wikitext]

PPS beskriver ett 100-tal olika färdigheter för program-, portfölj- och projektstyrning bland annat hur man förbereder och planerar ett projekt.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]