Prerogativ

Från Wikipedia

Prerogativ är en förmån eller företrädesrätt baserad på en persons rang och ämbete. Monarkens prerogativ kallas regale.

Ordet kommer av latinets prærogativa, rätt att rösta först.