Protokoll

Från Wikipedia

Protokoll kommer från grekiska prōtokollon kommer från det blad som limmades först på en rulle av papyrus med uppgift om rullens innehåll; från grekiska prōto (= först) och kollan (= limma ihop), från kolla (= lim) och kan syfta på: