Prout

Från Wikipedia

Prout är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra: