Rättegångsgudstjänst

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rättegångsgudtjänst, eller tingspredikan, är en gudstjänst för de tjänstgörande i domstolar, som äger rum i början av året.

I enlighet med 1686 års kyrkolag skulle varje verksamhetsår i tingsrätten inledas med en tingspredikan i någon av Svenska kyrkans gudstjänstlokaler eller på tingsstället. Detta var obligatoriskt fram till 1990.[1] Tingspredikan inför varje nytt verksamhetsår förekommer dock fortfarande inom vissa domstolar, exempelvis Norrbottens[2] och fastän kyrka och stat är separerade sedan år 2000 samtidigt som många tingsrätter slagits samman sedan 1990 är detta ett bruk som trots allt har bevarats intakt.

Kontrovers

Då kyrkan skiljts från staten har det ifrågasatts om rättegångsgudstjänsterna ska finnas kvar. Svea hovrätt ställde 2008 in sin rättegångsgudstjänst efter beslut av hovrättspresident Johan Hirschfeldt på uppmaning av föreningen Humanisterna.[3]

Referenser

Noter

  1. ^ Förordning (1989:884) om upphävande av två författningar om rättegångsgudstjänst (ikraftträdande: 1990-01-01)
  2. ^ Rättsåret inleds med en tingspredikan Sveriges Radio, Nyheter P4 Norrbotten, 8 januari 2008
  3. ^ Humanisterna avbröt 400-årig gudstjänsttradition vid rättegång Världen idag, 4 februari 2008

Övriga källor

Dalfelt, Erik (2000). ”Rättegångsgudstjänst”. Juridiska fakulteten, Lunds universitet. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1556883&fileOId=1564136. Läst 29 juni 2011. 

Kjell Å. Modéer (2016), "Predikstolen som tribun för sanning, rättfärdighet och människokärlek. Om tingspredikningar i Leksand och Rättvik 1944-1964" i: Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson. Skellefteå 2016.

Kjell Å Modéer (2008). "Röda mässan och rättegångsgudstjänsten. Om juristers offentliga möte med religionen." i: Rätt religion och politik. ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg. Stockholm.

Kjell Å. Modéer (2010), "Från rättegångsgudstjänst till samhällsinformation". '¨'Kyrkohistorisk årsskrift 2010.

Kjell Å Modéer (2006), "Juristernas möte med teologin. Råttegångsgudstjänsten i 1800-talets idealistiska rättskultur" i: Liber aminorum Reinhold Fahlbeck, Lund.