ROP

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

ROP (Retinopathy Of Prematurity), på svenska något fritt översatt "Retinasjukdom till följd av prematurfödelse". ROP är en skada på ögat orsakat av att blodkärl vuxit på ett felaktigt sätt och orsakar ärrbildning på näthinnan eller näthinneavlossning. Ögats normala tillväxt är betydande i vecka 28-30 och under denna period är därför ögat känsligt för störningar i form av höga syrgasnivåer, medicinering samt temperaturväxlingar. Man ser skadorna tidigast kring vecka 37, och kan behandla tillståndet med laser för att minska risken för näthinneavlossning. Som flera olika typer av skador graderas ROP på en skala som sträcker sig från noll till fyra, där fyra är den allvarligaste graden och noll innebär att det inte finns någon påverkan alls.