Reduktionskollegium

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Reduktionskollegium, ett ämbetsverk, som av Karl X Gustav tillsattes för att verkställa den vid 1655 års riksdag beslutna reduktionen.

Medlemmarna förordnades 9 juli 1655, och följande dag gav kungen dem deras första instruktion och uppdrog åt kammarpresidenten Herman Fleming att "föra ordet och dirigera verket". Utom honom satt i kollegiet fem riksråd samt nio andra personer. Fleming var själen i verket och föreslog nästan alla de åtgärder, som vidtogs. Därvid understöddes han kraftigt av S. Bååt och f.d. vice presidenten i Göta hovrätt K. Månesköld. Men å andra sidan fanns inom kollegiet även de, som icke ville gå fram med samma iver som han, bland dem vid denna tid riksrådet G. Bonde. Sedan adelns ingripande 1660 uteslutit Fleming från det riksskattemästarämbete, som Karl X Gustav i sitt testamente gett honom, drog sig Fleming tillbaka till privatlivet. I juli 1661 förordnades riksrådet G. Soop till president, 6 december 1663 S. Bielke samt 5 oktober 1668 riksrådet G. Gyllenstierna. Kollegiets verksamhet under denna tid var obetydlig, men tog bättre fart, sedan Karl XI själv tillträtt regeringen. Det fortfor även efter 1680 med sin reduktion vid sidan av Reduktionskommissionen, men fick 1683 samme chef som denna, nämligen K. Fleming, och efter dennes död (1685) övertog F. Wrede ledningen av båda verken. Kollegiet upplöstes 1687.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.