Göta hovrätt

Göta hovrätt
Hovrätt
Dagens Göta Hovrätt
Dagens Göta Hovrätt
Hovrättens vapen
Land Sverige Sverige
Län Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västra Götaland1
Kansliort Jönköping
Inrättad 1634
Överklagas till Högsta domstolen
Tingsrätter Linköping, Norrköping, Eksjö, Jönköping, Växjö, Kalmar, Skaraborg och Örebro.
Hovrättens domkrets samt de tingsrätter vars domsagor ingår.
Hovrättens domkrets samt de tingsrätter vars domsagor ingår.
Hovrättens domkrets samt de tingsrätter vars domsagor ingår.
Officiell webbplats: www.gotahovratt.se
1 De delar av Västra Götalands län som tidigare utgjordes av Skaraborgs län.

Göta hovrätt är en svensk hovrätt med säte i Jönköping. Göta hovrätt instiftades under drottning Kristinas förmyndarregering den 5 november 1634. Domstolen fick sin kansliort i Jönköping. Den är den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter. Den första hovrätten i Sverige var Svea hovrätt som inrättades 1614.

President för Göta hovrätt är sedan 2016 Charlotte Brokelind.

Historia[redigera | redigera wikitext]

När hovrätten grundades 1634 var dess officiella namn Supremi Iudicii in Regno Gothico eller på svenska Högsta Domstolen i Göta Rike.[1]

Hovrättens verksamhetsområde var från början Götaland i dess dåvarande omfattning inkluderande Värmland, som 1816 överfördes till Svea hovrätt. Efter frederna i Brömsebro år 1645 och i Roskilde 1658 tillfördes landskapen Blekinge, Bohuslän, Halland och Skåne. I syfte att avlasta Göta hovrätt inrättades år 1820 Hovrätten över Skåne och Blekinge och 1948 Hovrätten för Västra Sverige. 1 juli 1992 överfördes Örebro län till hovrättens domkrets.

Domkretsen omfattar numera Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Örebro län samt gamla Skaraborgs län. Tingsrätter under Göta hovrätt finns i Örebro, Skövde, Norrköping, Linköping, Jönköping, Eksjö, Växjö och Kalmar.

Hovrättspresidenter[redigera | redigera wikitext]

Byggnader[redigera | redigera wikitext]

Göta hovrätts verksamhet inryms i första hand i två byggnader som är belägna i Hovrättsparken i Jönköping. Äldst är den så kallade Domstolsbyggnaden och efterhand har Ämbetsbyggnaden tillkommit.

Domstolsbyggnaden anses ha ritats av arkitekten Simon De la Vallée. Arbetena med uppförandet startade 1639, men bygget drog ut på tiden och avstannade periodvis helt. År 1650 hade byggnadsarbetena kommit så långt att domstolsverksamheten kunde flytta in i byggnaden. Det första sammanträdet i byggnaden hölls den 27 september 1650.

På 1770-talet uppmärksammades att Domstolsbyggnaden inte bara var i behov av reparationer i allmänhet, utan att ytterväggarna höll på att pressas ut och rasa. Denna innebar att takkonstruktionen och nästan alla innerväggar skulle rivas och ersättas med nya. Detta gjordes för att stabilisera byggnadskonstruktionen. Denna ombyggnad genomfördes 1779–1781.

En ny arkivbyggnad uppfördes 1867–1868 vars planlösning hade skapats av stadsbyggmästaren Wilhelm Witting och fasaderna av Stockholmsarkitekten Albert Törnqvist.

Den stora domstolsreformen i slutet av 1940-talet innebar bland annat att hovrätternas förhandlingar inte bara skulle ske byråmässigt utifrån skrivna handlingar från underrätterna. I stället skulle förhandlingarna ske med rätten, parterna och allmänheten närvarande. Detta innebar att man var tvungen att bygga om Domstolsbyggnaden för offentliga förhandlingar. Kontorsutrymmena i Domstolsbyggnaden måste därför ersättas med nya och därför konverterades arkivbyggnadens utrymmen till kontor. Efter detta benämns den gamla arkivbyggnaden Ämbetsbyggnaden.

Hovrättsmiljön förvaltas i dag av Statens fastighetsverk.

Heraldiskt vapen[redigera | redigera wikitext]

Blasonering: I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona. Vapnet antogs år 2003

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Bendz, Gunnar (1935). Göta hovrätt genom seklerna. Stockholm: Norstedt
  • Franzén, Anders (2016). Göta hovrätt: rättvisans hemvist under fyra sekel. Jönköping: Jönköpings läns museum

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]