Relation

Från Wikipedia

Relation kan avse:

  • Matematisk relation – ett begrepp inom mängdläran, samband mellan två storheter
  • Logisk relation – ett logiskt grundbegrepp
    • Reflexiv relation – en binär relation R för en mängd X där alla element i X är relaterade till sig själva
    • Symmetrisk relation – en binär relation R för en mängd X där det alltid gäller att den omvända relationen också gäller
    • Transitiv relation – en binär relation R för en mängd X för vilken det alltid gäller att om "a är relaterad till b" och "b är relaterad till c" är även "a är relaterad till c"
  • Relationer – hur data är organiserat i relationsdatabas
  • Social relation – inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter

Se även[redigera | redigera wikitext]