Reseavdrag

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Reseavdraget är ett svenskt skatteavdrag för resor till och från arbetet och tjänsteresor. Reseavdragets motiv är principen att man ska betala skatt för inkomsten av arbete, sedan nödvändiga utgifter för arbetet är avdragna. Man vill också skapa en rörligare arbetsmarknad, uppmuntra arbetslösa att ta arbete på längre avstånd.

Reseavdrag får göras om årsutgift för resa övergår 11 000 kronor. Avdrag för bilresa är 18,50 kronor per mil (inkomstår 2017) - om förmånsbil nyttjas är avdraget 9,50 resp 6,50 för bensindriven respektive dieseldriven bil. Avdrag för bilresa får göras om avståndet är minst fem kilometer och man regelmässigt sparar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka med kollektivtrafik. Saknas allmänna kommunikationsmedel får avdrag göras om resan är längre än 2 km oavsett tidsvinst.[1]

Drygt 1 miljon svenskar gjorde avdrag 2006 för ett samlat belopp på drygt 14 miljarder kronor. Det genomsnittliga årliga avdraget i riket var 14 266 kronor.[2] De flesta och största avdragen görs i grannlän till storstadsområdena.[3]

Totalt reseavdrag i Sverige 1991-2006 enligt SCB. Värdena är inte korrigerade för inflation.

Kritik mot reseavdragssystemet[redigera | redigera wikitext]

Naturskyddsföreningen har kritiserat det nuvarande systemet för reseavdrag för att det ensidigt gynnar bilanvändning vid arbetspendling på långa avstånd och därmed ökar miljöpåverkan. Det är svårt att få avdrag för arbetsresor med kollektivtrafik och i princip omöjligt att få avdrag för arbetspendling med cykel eftersom årsutgiften sällan når över 9 000 kronor.

Skatteverket har gjort en undersökning av fusk med reseavdrag för taxeringsåret 2003. Undersökningen visade att 46 procent gjorde ett felaktigt reseavdrag till sin fördel och två procent till sin nackdel. Skatteverkets slutsats var att det är fråga om fusk eftersom felaktigheterna till fördel och nackdel annars borde vara ungefär lika frekventa. Det vanligaste felet är att avdrag görs trots att tidsvinsten jämfört med kollektivtrafik är mindre än två timmar men att de flesta anger korrekt avstånd. Kostnaden för staten beräknades till 1,4 miljarder kronor. Det konstateras att det inte finns resurser att kontrollera fusket och att ett avståndsbaserat avdrag utan regler om tidsvinst och färdsätt skulle minska fusket.[4]

Reserelaterade skatteavdrag i andra länder[redigera | redigera wikitext]

Norge och Danmark hade tidigare ett system liknande det i Sverige men har nu ändrat till ett system som är oberoende av transportslag och där avdragen enbart grundar sig på avståndet mellan hem och arbetsplats. Reformen gynnar kollektivtrafiken och har inneburit att fusket med reseavdragen i princip har upphört eftersom den nya modellen är mycket enklare att kontrollera.

Tyskland har också numera ett liknande system med 0,30 € per kilometer avstånd, rakt av.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Avdrag för bilresa skatteverket
  2. ^ Statistik från SCB Arkiverad 10 oktober 2009 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ Karta över reseavdrag Arkiverad 11 oktober 2009 hämtat från the Wayback Machine.
  4. ^ Skattestatistisk årsbok 2005. sid. 235-236. Libris 1404-4463. https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/filer/152/15208.4.dfe345a107ebcc9baf80001280.html. Läst 11 april 2015