Kollektivtrafik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Vanligt transportmedel inom kollektivtrafik är buss.
Tunnelbana är kollektivtrafik som ofta finns i större städer, här Stockholms tunnelbana.

Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till skillnad från enskilda former av transport, som till exempel taxi. I allmänhet erläggs biljettavgift för resor, även om det finns exempel på gratis kollektivtrafik, och trafiken kan också ofta vara subventionerad av skattemedel eller liknande. Exempel på två vanliga kollektiva färdmedel är tåg och buss.

Som exempel kan nämnas att den officiella svenska definitionen av kollektivtrafik som utformats av SIKA (Statens Institut för kommunikationsanalys) lyder: "Kollektivtrafik är i förväg organiserade, regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänheten eller en särskild personkrets enligt givna regler". I övriga europeiska länder definieras kollektivtrafik på liknande sätt.

Nyckelbegrepp i denna definition är att förutsättningarna för resan, den kollektiva nyttigheten, är givna och kända i förväg samt erbjuds den resande regelbundet genom köp av biljett, avgift, via en föreskriven rättighet eller erbjuden förmån. Trafik där utbud, tidpunkt, pris, resmål och färdväg inte är organiserat och utannonserat i förväg mot allmänheten, eller regelbundet tillgängligt, utan bestäms av resenärerna eller trafikutövaren vid varje tillfälle inryms inte i definitionen ovan. Exempel på sådan trafik som inte ingår är abonnerade bussar för givna ändamål, privat samåkning och taxiresor.

Definitionen innebär att kollektivtrafik både omfattar trafik som tillhandahålls allmänheten, allmän kollektivtrafik, samt trafik som tillhandahålls en särskild personkrets, till exempel färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor och värnpliktsresor. Det senare kallas särskild kollektivtrafik. Dessutom omfattar definitionen sådan turist- och chartertrafik som annonseras ut i förväg.

Vidare innebär definitionen att kollektivtrafik kan vara såväl trafik inom en region, trafik mellan olika regioner, samt internationell trafik. Till exempel ingår både lokala bussresor, inrikesflyg, trafiken med fartyg till andra länder, expressbussar, all järnvägstrafik, och charterflyg.

Ansvaret för kollektivtrafik i denna mycket vida betydelse vilar i vissa fall på samhället, i andra fall på det privata näringslivet. Ansvaret för trafik inom en region kan sägas vila på en offentlig trafikhuvudman. Ansvaret för trafik mellan regioner kan vila på det privata näringslivet, med undantag för samhällets stöd till viss viktig olönsam trafik, och de fall då trafikhuvudmän i olika län går samman för att bedriva trafik. Internationell trafik sköts ofta helt av det privata. Med privat menas här kommersiella företag som ändå kan vara helt statligt ägda såsom SJ.

Kollektivtrafik uppmuntras ofta ur miljösynpunkt eftersom det innebär att ett kollektivtrafikfordon ersätter flera bilar och andra fordon. Det är dock långt ifrån alltid kollektivtrafikens fordon-farkoster är mer miljövänliga, till exempel avseende inrikesflygplan eller en stor båt med motorer som spyr ut mycket avgaser.[källa behövs]

Se även[redigera | redigera wikitext]