Rivning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Rivningsarbete i Kristianstad 2011.

Rivning är en aktivitet genom vilken man nedmonterar en (ofta uttjänt) byggnad. Det finns flera anledningar till att man river en byggnad. Den kan till exempel vara gammal och fallfärdig, med hög rasrisk, eller det ska beredas plats för något annat på marken där byggnaden står.

Teknikerna för att riva varierar. Förr i tiden använde man ofta en tung järnkula monterad på en kran, med vilken man slog ned byggnader. Detta var en ganska riskfylld och svårkontrollerad metod. Med rätt kompetens kan även en del byggnadsvek rivas på så sätt att man spränger byggnaden, detta kan göras med hög precision. En del mindre byggnader kan demonteras manuellt, eventuellt för att få material som till exempel grövre träbjälkar eller tegel som senare är användbart för byggnadsvårdande ändamål.

Några sentida rivningar var Norrmalmsregleringen i Stockholm och Carolikvarteren i Malmö.

Vid rivning av en byggnad är de viktigaste aspekterna att planera hur man ska ta hand om avfallet. Man ska tänka på naturens kretslopp och återvinna så mycket som går. Betong kan krossas och återanvändas. Brännbart material kan bli energi vid förbränning.

Alla miljöfarliga avfall, till exempel asbest och PCB, ska inventeras före rivning och planering måste göras för hur avfallet ska tas om hand.[källa behövs]

Rivning genom kontrollerad sprängning av en skorsten i Frankfurt.

Se även[redigera | redigera wikitext]