Rotary International

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rotary är en internationell organisation för yrkesverksamma män och kvinnor. Medlemmarna som kallas rotarianer är organiserade i autonoma klubbar. Rörelsen har 1,2 milj medlemmar i mer än 32000 klubbar i 200 länder. Dessa klubbar är i sin tur medlemmar av Rotary International. Medlemssammansättningen utgörs av "ledande eller framstående" personer från olika verksamheter inom näringsliv, samhälle och organisationer, med gemensamt intresse för Rotary Internationals idéer, engagemang och det gränslösa nätverkets möjligheter. Rotary International genomför globala humanitära projekt. Ett av Rotary Internationals största projekt har varit och är alltjämt att utrota polio i världen genom en flerårig mångmiljardsatsning kallad PolioPlus.

Rotary intresserar sig, och verkar, för att höja den humanitära och etiska standarden i samhället - "verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning" - en förutsättning för fred i världen. Man ser medlemmarnas personliga bekantskap med varandra som ett medel för detta. Organisationens motto är på engelska ”Service above Self”, på svenska ”osjälviskt tjänande”. Etiken kan också sammanfattas i det s.k. 4-frågeprovet som den skilde bör rätta sig efter inför beslut i olika frågor: "Är det sant? Är det juste mot alla inblandade? Kan det bygga god vilja och fördjupa vänskap? Är det till nytta för alla inblandade?"

Medlemskap sker genom inval efter personlig rekommendation. Syftet är att medlemmarna skall utgöra ett tvärsnitt av olika samhällssektorer (med yrkesarbete inom handel, industri, utbildning, forskning, kommun och landsting, företagande och näringsliv, hantverk, rättsväsen, samhällstjänst, kultur, politik, religion, sjukvård osv., så brett som möjligt). Varje medlem får därför en yrkesklassifikation. Klubbmötena är samtidigt öppna, och medlemmarna får fritt medföra icke-medlemmar som gäster. Det är ofta på så sätt som intresse brukar väckas för medlemskap.

Rotaryklubbarna sammanträder regelbundet varje vecka på en fastställd plats (vanligtvis en restaurang) för att äta en måltid och lyssna till ett aktuellt föredrag eller presentation samt följa upp och driva sin klubbs olika projekt. I Sverige kombineras veckomötet oftast med lunch men även frukost förekommer. Denna sed varierar dock i olika länder, där också middag kan förekomma. Kravet för medlemskap är idag att en rotarymedlem skall vara närvarande vid minst 50 % av klubbens aktiviteter.
Rotaryklubbarnas projekt är i första hand lokala, där klubbens medlemmar har förutsättningar att gemensamt bidra med kunskap, tid och finansiering. På senare år, i takt med förbättrade kommunikationer och ett större kulturutbyte, har däremot intresset ökat för engagemang mellan rotaryklubbarna i det globala nätverket.

En rotarian bär ofta Rotarys märke – "rotaryhjulet" – som ett medlemsmärke: ett kugghjul i guld och blått med sex ekrar. Märkets utformning fastställdes 1924 och motiverades med att "Rotary är en jättelik maskin, och den enskilda klubben ett hjul, som alltid är i rörelse till andras bästa." Rotarys märke är ofta anbringat på ytterväggen till sammanträdeslokalen.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Den första Rotaryklubben grundades 1905 i Chicago, Illinois, USA. Initiativtagare var advokaten Paul Harris. Rotary International startades 1910 under namnet The National Association of Rotary Clubs och bytte till sitt nuvarande namn 1922 när grenar hade formats i många andra länder. I dag finns mer än 32 000 Rotaryklubbar i 168 länder med tillsammans mer än 1,2 miljoner medlemmar. Kvinnor kan sedan 1989 inväljas som medlemmar, och utgör i dag 12 % av medlemmarna.

Rotary i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den första svenska rotaryklubben bildades i Stockholm 1926. I Sverige finns idag cirka 26 000 rotarianer i 550 klubbar över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Kung Carl XVI Gustaf är den svenska rotaryrörelsens beskyddare.

Organisationen har under de senaste tjugo åren minskat i antalet medlemmar. Rotary har sedan 1990-talet ökande svårigheter att attrahera yngre medlemmar (i yrkesverksam ålder). Därför är medlemmarnas medelålder förhållandevis hög. Totalt i landet är den genomsnittlige medlemmen 62 år gammal, men det finns också klubbar med en medelålder över 70 år. Därmed kan organisationens ursprungsidé om att vara ett nätverk för yrkesverksamma ifrågasättas.

Mindre än var fjärde medlem är kvinna, trots att organisationen sedan tjugo år öppnats för medlemmar av bägge könen.

Många av Rotarys långvariga medlemmar vänder sig samtidigt mot att den tidigare "elitära" medlemsstrukturen tunnats ut i Sverige, vilket bland annat visar sig i de förhållandevis höga medlemstalen. Tyskland har till exempel dubbelt så många Rotarianer som Sverige i en tio gånger större befolkning.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Rotary International grupperar världens rotaryklubbar i distrikt (ca 40-60 i varje). Klubbarna i ett distrikt nominerar årligen en kandidat vilken under verksamhetsåret fungerar som Rotary Internationals "ombudsman", med uppgift att bidra till samverkan och stöd för klubbarnas verksamhet. Två svenskar har uppnått positionen av president för Rotary international och därmed ledare för den globala rotaryrörelsen: Ernst Breitholtz från Kalmar (1971-1972) och Carl Wilhelm Stenhammar från Göteborg (2005–2006). Rotaryklubbarna samlas varje år till en världskongress, Rotary Convention, vanligtvis i juni. I juni 2006 ägde Rotary Convention rum i Malmö/Köpenhamn.

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte - Rotary Youth Exchange[redigera | redigera wikitext]

Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte är en verksamhet som riktar sig till ungdomar i åldern 14-20 år med möjligheter att delta i olika utbytesprogram. Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte erbjuder såväl ettåriga utbyten som sommarutbyten och lägerverksamhet (Camps). Ettåriga utbyten kan idag göras med Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Indien, Japan, Kanada, Mexiko, Nya Zeeland, Sydafrika, Taiwan, Thailand och USA. Sommarutbyte och lägerverksamheten förekommer i fler länder. Den som deltar i ett utbyte med Rotarys Ungdomsutbyte sponsras av en svensk Rotaryklubb och har en lokal rotaryklubb som sin fadder i utbyteslandet. Det finns inget krav att den som söker till Rotarys Ungdomsutbyte måste har en koppling till Rotary, men utbytesstudenter förväntas vara delaktiga i fadderklubbens aktiviteter, om tid och möjlighet tillåter. Varje ansökan provas utifrån egen lämplighet och genom intervjuer. Se vidare Rotarys Ungdomsutbytes hemsida.

The Rotary Foundation[redigera | redigera wikitext]

År 1917, under Rotary International-presidenten Arch C. Klumphs verksamhetsår, föreslogs att en stiftelse skulle sättas upp "med syfte att göra goda gärningar i världen". År 1928, då stiftelsens tillgångar vuxit till USD 5.000 fick denna sitt nuvarande namn - The Rotary Foundation - (TRF) och blev officiellt en del av verksamheten inom Rotary International. Fem förvaltare utsågs att "säkra, investera, förvalta och administrera stiftelsens tillgångar". 1930 delade The Rotary Foundation för första gången ut ett stöd, USD 500, till the International Society for Crippled Children. Den första gåva TRF mottog, 1927, var på blygsamma USD 26,50. Sedan dess har TRF mottagit mer än USD 1 miljard i gåvor vilket har gjort det möjligt att årligen dela ut ett stort stöd. 2002-03 delade TRF ut mer än USD 70 miljoner.

Följande erhåller årligen stöd från The Rotary Foundation:

 • Rotary Foundation Ambassadorial Scholarships
 • Group Study Exchange
 • Awards for Technical Training
 • Grants for Activities in Keeping with the Objective of The Rotary Foundation
 • Health, Hunger and Humanity (3-H) Grants (tillkom 1978)
 • PolioPlus (tillkom 1984-85)
 • Rotary Grants for University Teachers (tillkom 1986)
 • The Foundation's peace and conflict studies programs (tillkom 1987-88)

Paul Harris Fellow[redigera | redigera wikitext]

Uppkallad efter grundaren till Rotary International. Tillkom som ett belöningsmärke för bidrag om USD 1 000 till The Rotary Foundation. För varje tillkommande gåva (av USD 1 000) läggs sedan en safir till på utmärkelsen. Numera är mottagare The Annual Programs Fund inom The Rotary Foundation. I Sverige är det vanligare att PHF utdelas som ett belöningstecken i rotaryklubbar.

Multidistriktsprojekt[redigera | redigera wikitext]

På samma sätt som rotaryklubbar kan samverka i olika projekt för att förena sina kompetenser kan även rotarydistrikt samverka. Ett exempel på multidistriktsprojekt är Rotarys läkarbank, grundad i Sverige 1988 och som gör det möjligt för läkare, tandläkare och narkossjuksköterskor att tjänstgöra vid kliniker och sjukhus i utvecklingsländer.

Rotaract[redigera | redigera wikitext]

Rotaract är Rotarys ungdomsverksamhet. Rotaract avser att skapa internationellt samförstånd och fred i världen. Sedan starten 1968 har hundratusentals medlemmar från världen över engagerat sig i samhällsstödjande hjälpprojekt, utvecklats personligt och professionellt samt knutit vänskapsband över hela världen.

Det finns idag 9539 Rotaractklubbar med 219 000 medlemmar i 178 länder. Rotaract startades av Rotary International och medlemmar är studenter och unga yrkesverksamma i åldern 18 till 30 år, med viljan att bli framtidens ledare. Rotaract står för ”Rotary in action”.

I Sverige finns det 10 klubbar över hela landet som driver lokala och internationella projekt, ibland i nära samarbete med Rotary och andra organisationer. Bibliotek i Uganda, hjälpsändningar till barnhem i Ryssland, datorer till skolor för funktionshindrade i Tunisien, läxläsningshjälp, studieutbyten, ledarskapsutbildning och mentorskapsprogram är bara några exempel på engagemang.

Några kända hedersmedlemmar[redigera | redigera wikitext]

Klubbarna, som är oberoende, har genom åren utsett ett stort antal hedersmedlemmar. Bland annat har ett stort antal statsöverhuvuden och kända personer utsetts. Även kontroversiella makthavare har på detta sätt välkomnats till Rotary. [1]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Rotaryhistoria[död länk] (på engelska)
 • Kent Vesterberg, "4-frågeprovet, vad är det? Är det sanning? Historien bakom de 24 orden." Tidskriften Rotary Norden 2015, nr 4.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Rotary: Famous Honorary Rotarians http://www.rotaryfirst100.org/history/famous/honorary.htm#.VRfugvmsWSo

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]