Rysk roulette

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Rysk roulett spelas med revolver.

Rysk roulette är en aktivitet där en eller flera personer turas om att avfyra en revolver som laddats med ett (eller flera – för att öka risken för träff) skott mot sin egen tinning. Före första "försöket" snurras revolvertrumman, för att slumpa i vilken position det skarpa skottet hamnar. Det är troligen i detta moment spelet fått sin liknelse med roulette. Ordet "rysk" pekar på att "spelet" har sitt ursprung i Ryssland som en form av duell, och har även använts för tortyr genom skenavrättning.

Sannolikheter[redigera | redigera wikitext]

Sannolikheter med kontinuerlig snurrning[redigera | redigera wikitext]

När en sexpatrons revolver laddas med en enda kula, är chansen att överleva ett "försök" (om man verkligen siktar korrekt) 5 av 6. Under förutsättning att man snurrar patrontrumman inför varje nytt "försök" förändras inte denna sannolikhet.

Sannolikhet utan kontinuerlig snurrning[redigera | redigera wikitext]

Snurrar man endast inför första försöket – och fortsätter till dess patronen hamnar i loppet och skottet går av – försämras överlevnadschanserna successivt.

 • 1:a försöket 5/6 (83,3 %) överlevnadschans
 • 2:a försöket 4/5 (80,0 %) överlevnadschans
 • 3:e försöket 3/4 (75,0 %) överlevnadschans
 • 4:e försöket 2/3 (66,7 %) överlevnadschans
 • 5:e försöket 1/2 (50,0 %) överlevnadschans
 • 6:e försöket 0/1 ( 0,0 %) överlevnadschans = garanterad död

(täljaren = tomma platser, nämnaren = kvarvarande platser i trumman)

Om en spelare exempelvis skall göra fjärde försöket (utan att skott gått av tidigare) har han just då 66,7% chans att överleva. Det finns i det läget tre platser kvar i trumman, och patronen finns i en av dessa tre platser.

Andra sannolikheter[redigera | redigera wikitext]

Chansen att överleva ett visst antal skott i rad – räknat från start (utan omsnurrning av trumman):

 • 1 försök 5/6 (83,3 %)
 • 2 försök 20/30 (66,7 %)
 • 3 försök 60/120 (50,0 %)
 • 4 försök 120/360 (33,3 %)
 • 5 försök 120/720 (16,7 %)
 • 6 försök 0/720 (0,0 %) = garanterad död

(täljaren startar på 5, 5x4, 5x4x3, 5x4x3x2 etc nämnaren 6, 6x5, 6x5x4, 6x5x4x3 etc)

Om någon bestämmer sig för att försöka fyra gånger i rad överlever denne endast i 33,3% av fallen.

Snurrar man på trumman före varje försök förbättras sannolikheten att överleva avsevärt vid upprepade försök. Inför varje "försök" är då överlevnadschansen 5/6 eller cirka 83,3 %, men bestämmer man sig för ett visst antal försök blir sannolikheten att överleva.

 • 1 försök 5/6 (83,3 %)
 • 2 försök 25/36 (69,4 %)
 • 3 försök 125/216 (57.8 %)
 • 4 försök 625/1296 (48,2 %)
 • 5 försök 3125/7776 (40,2 %)
 • 6 försök 15625/46656 (33,5 %)
 • 7 försök 78125/279936 (27,9 %)
 • 8 försök 390625/1679616 (23,2 %)

(om försök = f så är tabellen 5^f/6^f och den saknar slut)

Tabellen bör tolkas så att även om man snurrar om trumman inför varje försök är det mindre sannolikt att överleva 4 gånger än det är att dö.

Om spelet skall spelas till döds – är det då en fördel att börja eller inte ? Svaret beror på om trumman snurras om inför varje försök eller ej. Snurrar man endast en gång spelar det ingen roll vem som börjar. Detta är enkelt att inse om man tänker sig trummans patronplatser som numrerade från 1 till 6, där plats ett är den plats i trumman som hamnat i loppet efter att man snurrat trumman. Den som inleder kommer då skjuta sig själv om patronen ligger i en "udda" patronplats (förutsatt att man turas om). Ligger patronen på en jämn plats kommer den som inleder att överleva. Båda spelarna har 50% chans att överleva.

Om man däremot snurrar om trumman inför varje försök kommer det alltid vara 1/6 (16,7 %) risk att skjuta sig själv. Då är det en nackdel att börja. Med två revolvrar och samtidiga avfyringar löper båda samma risk, men då finns även en risk (1/36 eller 2,78 %) att båda skjuter sig samtidigt.

Historiskt ursprung[redigera | redigera wikitext]

Precis som namnet anger härstammar den ryska rouletten från just Ryssland.

Pistoler duger inte, så rysk roulette lär knappast ha "spelats" innan revolvern kom till Ryssland. Samuel Colt uppfann förvisso en revolver redan på 1830-talet, men riktigt brukbar blev den först efter att patronen uppfunnits och anpassats till revolvern. Under amerikanska inbördeskriget (1861-65) kom revolvern i massproduktion i Amerika, men de som tillverkades behövdes i kriget. Så före 1865 fanns knappast revolvrar allmänt i Ryssland, men efter inbördeskriget behövde den amerikanska vapenindustrin nya kunder, och därefter spreds revolvrar med patroner snabbt över världen. En ungefärlig datering av "spelets" ursprung ligger sannolikt kring 1870.

Att rika herrar i dåvarande huvudstaden Sankt Petersburg började "spela" rysk roulette var dock inte fullt så bisarrt som det först kan låta. Inte i ljuset av romantikens syn på "ädla gentlemen" som inte tålde att bli förolämpade av sina gelikar. Pistoldueller på 40 stegs avstånd (start rygg mot rygg varefter duellanterna tar vars 20 steg och sedan vänder sig om och skjuter) var trots förbud ett stort problem under mitten av 1800-talet i många av Europas huvudstäder. Rysk roulette får enligt de ursprungliga reglerna faktiskt ses som ett humanitärt framsteg i jämförelse, åtminstone om det "spelas" som den ryske författaren Boris Akunin utförligt har beskrivit i sin kriminalroman Vinterdrottningen, vilken utspelar sig 1876 i Sankt Petersburg.

Akunin beskriver där rysk roulette som ett alternativ till dessa pistoldueller och "spelades" alltid inför vittnen då en aristokratisk "herreman" ansett sig förolämpad av en annan dito och därav utmanat denne (i "Vinterdrottningen" sker "rouletten" omgående efter utmaning och antagande av denna).

Rekvisita är en kortlek, en flaska välkyld rysk "champagne"[1], en revolver (gärna av märket Colt) samt en patron för detta vapen. Endast en "spelare" skulle avfyra revolvern - med risken 1 på 6 att därvid omkomma.

Kortleken avgjorde enligt mycket enkla regler vem som skulle försöka skjuta sig, den som först drog ett svart kort ur talongen skulle använda revolvern. Denne fick, om han så ville, först "dricka sig till mods" av den ryska "champagnen". Om han därefter sköt sig själv hade ödet avgjort "hedern". I annat fall (dvs 5 gånger av 6) var hederssaken avklarad och de båda kombattanterna kunde försonas. Om den som förlorat kortspelet däremot inte avfyrade revolvern hade han "tappat ansiktet" inför hela Sankt Petersburgs aristokrati. Det skall dock påpekas att romanen inte är skriven 1876 utan långt senare, så beskrivningen ovan kan inte betraktas som en säker källa på samma vis som om den var skriven då den utspelar sig. Boris Akunin har dock fördjupat sitt skrivande kring Tsarrysslands sista halvsekel.

Andra former som alltid leder till att en av deltagarna skjuter sig själv (vare sig patrontrumman snurras på inför varje skott eller ej) har naturligtvis också förekommit, och spridit sig över världen.

Rysk roulette i media[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Beteckningen "Champagne" får endast finnas på mousserande vin tillverkat enligt vissa principer inom det franska departementer "Champagne". Likväl har mousserande ryskt vin också sedan länge kallats "Champagne" (Sjampanskoje) i Ryssland.