Söndagsskola

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Söndagsskola för barn i Chicago (2008).

Söndagsskola är ett forum för undervisning i bibelkunskap och kristen tro, erbjuden av kyrkor och församlingar på söndagar, ofta i anslutning till gudstjänst. Den svenska söndagsskoletraditionen riktar sig i första hand till barn och ibland tonåringar, och har i modern tid allt oftare kommit att ligga parallellt med gudstjänsten; barnen deltar ofta i gudstjänstens inledning för att sedan gå till söndagsskolan.

I amerikansk tradition är det vanligt att erbjuda söndagskola för alla åldrar, även vuxna, som en form av seminarier före gudstjänsten. Även denna tradition finns representerad i Sverige, inte minst inom amerikanskt influerade frikyrkosamfund.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Robert Raikes

Den första egentliga söndagsskolan startades 1780 i Gloucester av den engelske boktryckaren och tidningsredaktören Robert Raikes (1735-1811), som bland annat ville förhindra att barn från slummen hamnade i kriminalitet. Det stora intresse som detta väckte genom de tidningsartiklar som han publicerade om detta, ledde till att många söndagsskolor startades i England, där de i likhet med i USA med tiden blev mycket vanliga. I Sverige började söndagsskolor bedrivas under 1850-talet, sedan Per Palmqvist 1851 grundat den första svenska söndagsskolan, och fick efter en tid en stor omfattning. Samma sak gällde i Finland, mer än i de övriga skandinaviska länderna.[1]

I slutet av 1800-talet och fram till cirka 1930 gavs det ut åtskilliga sångböcker för söndagsskolornas verksamheter inom olika samfund. Omfattande revideringar och utökningar skedde kontinuerligt och det totala antalet olika söndagsskolsångböcker fram till dags dato är mycket svårt att fastställa.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Carl Henrik Lundin, "Den kyrkliga söndagsskolans och barngudstjänstens etablering i Västerås stift 1900-1916." Kyrkohistorisk årsskrift 115, 2015, s. 107-132.
  • Hilding Pleijel, "Den svenska söndagsskolan i historiskt perspektiv." Svensk teologisk kvartalskrift 27, 1951.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Söndagsskolor i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1919)