Hoppa till innehållet

Samiskt parlamentariskt råd

Från Wikipedia

Samiskt parlamentariskt råd (nordsamiska: Sámi parlamentáralaš ráđđi) är ett samarbetsorgan för sametingen i Norge, Sverige och Finland.

En överenskommelse träffades 1997 om att upprätta det samiska parlamentariska rådet. Det grundades ii mars 2000 av sametingen i Norge och Finland. Sametinget i Sverige anslöt sig år 2002. Samerna i Ryssland har observatörsstatus. Sametingen utser sju medlemmar vardera i rådet för en fyraårsperiod, senast för 2013–17. Ordförandeskapet i rådet cirkulerar mellan de tre sametingens ordförande. Den förste ordföranden från 2000 var Sven-Roald Nystø.

Under åren 2009-13 var den norska sametingsordföranden Egil Olli ordförande i Samiskt parlamentariskt råd och från oktober 2013 är det den svenske sametingsordföranden, som efter sametinget i Jokkmokk i augusti 2013 är Håkan Jonsson.

Rådets uppgift är att stärka samarbetet mellan samerna i de olika länderna och att föra en gemensam talan för samer i olika länder i internationella sammanhang, till exempel i fråga om ursprungsfolksfrågor i Förenta Nationerna. Rådet arbetar mycket med frågor som samisk forskning, infrastruktur för samisk språkutveckling och ungdomsarbete.

Samiska parlamentariska rådet delar vartannat år ut språkpriset Gollegiella.