Sannyasin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Sannyasin (Samnyasin, av sanskr. för "avkastande, försakande"), namn på en Vaishnava i det fjärde levnadsstadiet (ashrama) enligt den i Vedaskrifterna systematiserade sedvanerätten; synonyma benämningar är yati och bhikshu (tiggare).

Efter genomgående av det tredje stadiet (eller redan efter det första, brahmacari) offrar han hela sin egendom till Prajapati och lever sedan ett liv i tempel eller på vandringar som tiggare mottagandes de allmosor som skänks honom. Hans sysselsättning är meditation på Vishnu (Krishna) i ren bhakti-yoga där radbandsmeditation (sjungandet av maha-mantrat) ingår. Han är likgiltig gentemot denna materiella värld och glädjes endast av sin kärleksfulla relation med Gud; iochmed detta är han också vänligt sinnad mot alla levande varelser.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.