Synonym

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den här artikeln handlar om synonymer inom retorik och språkvetenskap. För synonymer i vetenskapliga namn, se Synonym (biologi).

Synonym, även synonymi (som på latin översätts till interpretatio, som betyder "tolkning av"), är en retorisk figur eller stilfigur som används för att ersätta ett redan nämnt ord, med samma betydelse eller ett relativt liktydigt. Företeelsen kallas vanligen synonym (av grekiska syn, samman, och onoma, namn) i svenska skolan och används för att få ett mer varierat språk. Synonymi tillhör något som kallas semantiska relationer (se Wiktionary: Stilguide) och talar om hur ett ord i ett givet ordförråd står i relation till varandra. I detta sammanhang handlar det om att ett ord är synonymt med ett annat, det vill säga ord som är besläktade med varandra, de har en koppling till varandra trots att de kan skilja sig genom dess stil och nyans. Denna retoriska figur är till som hjälpmedel för att göra en text eller ett tal mer varierande. Det gör att läsaren alternativt lyssnaren känner ett större behag och påverkas starkare av innehållet än vid upprepning av samma ord. Synonymer ger språket en förstärkning och ger ett intryck av ett ökat uppmärksammande hos publiken, men ger oss även en chans att formulera våra bilder och tankar som vi ser framför oss. För att hitta total synonymi jämförs oftare ord med fraser.

Synonymin i retoriken[redigera | redigera wikitext]

Synonymin är endast en av de stilfigurer som vi kan ta hjälp av i retoriken för att ge språket en iögonfallande utsmyckning och kategoriseras traditionellt som en ordfigur. Den liksom andra stilfigurer tillhör den tredje delen i rhetórica pártes, elocutio, som i själva verket handlar om att utforma talet. Synonymer gör det enklare för oss att variera och utsmycka vårt språk. Det hjälper oss att utsmycka vårt innehåll för att nå bäst effekt vid rätt tillfälle. Ditt val av språk hör till dina retoriska överväganden i hur du väljer att utforma ditt tal, för vad du tror passar bäst vid den situation du står inför. Som ovan nämnt är synonymin endast ett sätt som du kan ta hjälp av för att utforma ditt språk och det gäller att du anpassar dig utefter din publik.

Exempel på synonymer[redigera | redigera wikitext]

  • Lysande – klart, skimrande, glänsande
  • Slut – avslutad, till ända, förbrukat
  • Glad – munter, lycklig, belåten
  • Skog – dunge, hult, lund
  • Identisk – samma, precis lika, sammanfallande
  • ”Du har rivit upp staten med rötterna, du har ödelagt vårt samhälle i grund”

Som synes utifrån dessa exempel använder sig synonymin av besläktade ord för att variera och kunna anpassa både tal och skrift utifrån den situation och publik du står inför. Genom ditt val av ord och variation i språket kan du både försköna och utsmycka tal eller skrift.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Ad Herennium, 3:e utgåvan retorikförlaget & Birger Bergh (2009) IV:18,38–39
  • Konsten att tala, Lennart Hellspong, 2:10 upplagan (2004)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om synonym.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]