Sekhemib

Från Wikipedia
Titulatur för Sekhemib

Sekhemibs namn på ett sigillavtryck från Abydos
Födelsenamn
M23
X1
L2
X1
S29S42F34

Sekhemib (Sekhem ib)
Sḫm jb
Med mäktig vilja
Horusnamn
G5
S29S42F34
Sekhem-ib
Sḫm-jb
Med mäktig vilja
G5
S29S42F34
O1
n
U4
X1
Sekhem-ib-per-en-Maat
Sḫm-jb-pr-n-M3ˁt
Med mäktig vilja, som går för Maat
Nebtinamn
G16
S29S42F34
O1
n
U4
X1
Sekhem-ib-per-en-Maat
Sḫm-jb-pr-n-M3ˁt
Med mäktig vilja, som går för Maat
Grekiska Manetho-varianter:
Africanus: saknas
Eusebios: saknas

Sekhemib (även Sekhemib-Perenmaat) är horusnamnet på en farao under Egyptens andra dynasti som regerade omkring 2760 f. Kr.

Hans identitet och historiska position i regentlängden är oklar eftersom de arkeologiska fynden är få och ibland motsägelsefulla. Detta gäller i synnerhet försök att likställa honom med Peribsen. Dessutom ökar osäkerheten eftersom den totala avsaknaden av hans namn från senare källor (speciellt från kungalistorna från 19:e dynastin) inte hjälper.

Namn och identitet[redigera | redigera wikitext]

Sekhemibs namn saknas på kungalistor från 19:e dynastin

Sekhemib är huvudsakligen känd från ler-sigill som bär hans namn som hittades i dåligt skick på Peribsens gravområde i Peqer vid Abydos. Ytterligare en del av fynd från Sekhemibs regeringstid gjordes i de underjordiska gångarna vid Djosers pyramidkomplex i Sakkara.

När det gäller identitet och kronologisk placering stöter forskarna på problem och motsägelser. Detta beror på att upptäckten av Sekhemibs sigill, som hittades i Peribsens gravdepå, med namnet "Hor-Sekhemib" eller "Hor Sekhemib-Perenmaat" inskriberade.[1] Fyndpositionen har orsakat motsatta uppfattningar bland egyptologer.

Vissa egyptologer anser att Sekhemib ändrade sitt namn till "Set-Peribsen" och är identisk med honom. Som argument för detta pekar de på gravsigill med Sekhemibs namn från Peribsens gravområde och att Sekhemibs grav ännu inte påträffats.

Andra är övertygade att Sekhemib och Peribsen är två individuella härskare och att Sekhemib var efterträdare till Peribsen. Som grund för detta ligger att de två kungarna aldrig hittats på ett och samma objekt. Fynden av Sekhemibs sigill på kultplatsen vid Peribsens grav påvisar att han begravde sin företrädare, precis som Hetepsekhemuis sigill hittades vid sin företrädare Kas grav.[2][3]

Sekhemib har även identifierats med Wadjnes,[4] och som någon form av samregent med kungarna Seneferka, Nerferkare/Aaka och Neferkasokar.[5]

Regeringstid[redigera | redigera wikitext]

Sekhemib regerade troligen endast i Nedre Egypten, samtidigt som Peribsen regerade i Övre Egypten.[6] Bakgrunden till detta tros vara att kung Ninetjer delad riket i två delar efter en långvarig torka och överlät styret till sina arvingar efter sin död.[7] Kanske gav denna uppdelning upphov till konflikter om vem som styrde var.

Den exakta regeringslängden är okänd men modern forskning ger honom 6–8 år vid makten. Hans kronologiska läge är mot slutet av andra dynastin.[8]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Deutscher Kunstverlag, München Berlin, S.48, 174, ISBN 3-422-00832-2
 • Wolfgang Helck: Untersuchungen zur Thinitenzeit. (Ägyptologische Abhandlungen, Band 45), Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1987, ISBN 3-447-02677-4
 • Werner Kaiser: Zur Nennung von Sened und Peribsen in Saqqara B3. In: Göttinger Miszellen: Beiträge zur ägyptologischen Diskussion Nr.122. Ägyptologisches Seminar der Universität Göttingen, Göttingen 1991, ISSN 0344-385X
 • Peter Kaplony: Inschriften der ägyptischen Frühzeit. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1963, Band III, ISBN 3-447-00052-X
 • Pierre Lacau & Jan-Phillip Lauer: La Pyramide a Degrees IV. – Inscriptions Gravees sur les Vases: Fouilles à Saqqarah. Service des antiquités de l'Égypte, Kairo 1936
 • Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Albatros Verlag, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3
 • Herman te Velde: Seth, God of Confusion: a study of his role in Egyptian mythology and religion. BRILL, Leiden 1977, ISBN 9004054022
 • Toby A. H. Wilkinson: Early Dynastic Egypt. Routledge, London/New York 1999, ISBN 0-415-18633-1


Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ William Matthew Flinders Petrie & Francis Llewellyn Griffith: The royal tombs of the first dynasty, Band 2. s.7, 14, 19, 20 & 48.
 2. ^ Herman Alexander Schlögl: Das Alte Ägypten. s.78ff.
 3. ^ Wolfgang Helck: Untersuchungen zur Thintenzeit. s.103–111.
 4. ^ Dietrich Wildung: Die Rolle ägyptischer Könige im Bewusstsein ihrer Nachwelt s.14 & 250
 5. ^ Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägyptischen Königsnamen. s.148, för Seneferka se även, Kim Ryholt: King Seneferka in the King-lists and His Position in the Early Dynastic Period i Journal of Egyptian History, Issue 1, BRILL, Leiden 2008, ISSN 1874-1657, s. 159–173.
 6. ^ Kenneth Anderson Kitchen: Ramesside Inscriptions. s.234–235
 7. ^ Barbara Bell: Oldest Records of the Nile Floods i Geographical Journal 136. 1970, s. 569–573
 8. ^ Gunter Dreyer: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo Nr.59. Deutsches Archäologisches Institut, Orient-Abteilung(Hg.). de Gruyter, Berlin 2003, S. 115. Abb. 42b.Företrädare
Senedj
Kung av Egypten
2:a dynastin
Efterträdare
Peribsen