Sekvens (liturgi)

Från Wikipedia

En sekvens eller sequentia är en form av katolsk liturgisk hymn. Den återfinns i mässans liturgi, där den är knuten till vissa liturgiska festers mässproprium, mässans rörliga texter. När den förekommer, föregår sekvensen evangelieläsningen.

Under medeltiden blev sekvenserna allt fler. Påven Pius V valde att i den tridentinska utgåvan av Missale romanum 1570 endast behålla de fem äldsta av dem :