Semej

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Satellitfoto av Semej

Semej (kazakiska Семей, fram till 2007 Семипалатинск Semipalatinsk (ryska) vilket fortfarande ofta används inofficiellt i Ryssland) är en stad vid floden Irtysj i nordöstra Kazakstan, provinsen Östkazakstan, med ca. 293 000 inv. (2007). Tätorten grundades av ryska trupper 1718 som ett gränsfort mot de mongoliska stammarna men flyttades 1778 omkring en mil uppströms till en plats som låg högre och var mindre utsatt för översvämningar från floden; här växte en stad upp. 1854 blev orten huvudstad för provinsen (oblast) med samma namn. Den tillhörde Ryssland fram till kort efter oktoberrevolutionen 1917, var under tiden december 1917 - augusti 1920 huvudstad i en utbrytarrepublik, "Autonoma Alash" som erkändes av mycket få andra länder, och intogs sommaren 1920 av Röda armén. Därmed hade den blivit del av vad som 1922 formellt konstituerades som Sovjetunionen. Staden återfick snabbt sin ställning som provinshuvudstad och förblev sovjetisk fram till denna stats upplösning 1991, då den följde med det oberoende Kazakstan. På stäppen väster om staden, närmare den länge hemliga staden Kurchatov, ca 100 km åt väst, fanns ett mycket stort provsprängningsområde för kärnvapen (486 sprängningar från 1946 till 1989). Fram till 1961 handlade det om provsprängningar ovan jord, vilket inneburit att staden drabbats av flera 'omgångar' av radioaktiva moln. Trots detta är den radioaktiva nedsmutsningen av marken i staden relativt begränsad. Radioaktiviteten har drabbat omkring 1 milj. människor i regionen med missbildningar, cancer, dödfödda barn m.m. [källa behövs]