Cancer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Cancer
Neoplasmata maligna, cancer
När normala celler skadas bortom räddning elimineras de genom apoptos. Cancerceller undviker apoptos och fortsätter att föröka sig genom okontrollerad celldelning.
Klassifikation och externa resurser
DiseasesDB 28843
MedlinePlus 001289
MeSH svensk engelsk

Cancer[a], även kräfta, "celldelning utan kontroll", elakartad tumör eller malign neoplasm, är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celltillväxt med förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen.[1][2] Inte alla tumörer är karcinomer. Det finns även godartade tumörer som inte sprider sig till andra delar av kroppen.[2] Möjliga tecken och symptom kan till exempel vara en ny knöl, onormal blödning, långvarig hosta, oförklarlig viktnedgång eller förändrat tarmmönster.[3] Även om de här symptomen kan tyda på cancer kan de också ha andra orsaker.[3] Det finns över 100 kända typer av cancer hos människan.[2]

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Cancer är latinets ord för krabba/kräfta, vilket även är det gamla svenska namnet på sjukdomen som ofta syns som dödsorsak i kyrkböcker. Namnet kommer från att den bild som uppkommer vid bröstcancer genom ådrornas ansvällning har en viss likhet med en krabba.

Epidemiologi[redigera | redigera wikitext]

Ett mammogram med en cancertumör (vid pilen).

Olika cancerformer har olika förekomst i befolkningsgrupper runt om i världen. I Nordeuropa och USA dominerar hudcancer, prostatacancer, lungcancer och bröstcancer. I Japan däremot är både prostatacancer och bröstcancer ovanligt, och istället är magsäckscancer en mycket vanlig cancerform.

I många utvecklingsländer är västerländska cancerformer ovanliga, vilket dock kan bero på låg medellivslängd och bristfällig sjukvård vilket gör att få diagnoser ställs. Av demografiska undersökningar och genetiska studier är det fastställt att runt 5 procent av alla cancerformer är ärftliga medan den stora majoriteten är orsakade av miljöfaktorer.

År 2012 upptäcktes omkring 14,1 miljon nya cancerfall över hela världen.[4] Omkring 8,2 miljoner dödsfall eller 14,6 procent av alla mänskliga dödsfall orsakades av cancer. [4][5] De vanligaste typerna av cancer hos män är lungcancer, prostatacancer, tarmcancer och magcancer, och hos kvinnor är de vanligaste typerna bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och livmodercancer.[4] Hudcancer av annan typ än melanom ingår inte i denna statistik, och skulle om den gjorde det utgöra minst 40 procent av fallen.[6][7]

Hos barn är akut lymfatisk leukemi och hjärntumörer de vanligaste typerna förutom i Afrika där non-Hodgkins lymfom uppträder oftare.[8] År 2012 fick omkring 165 000 barn under 15 år diagnosen cancer. Risken för cancer ökar betydligt med åldern och många typer av cancer är vanligare i industriländer.[4] Siffrorna ökar i och med att fler människor lever längre och att livsstilsförändringar sker i utvecklingsländer.[9] Den ekonomiska kostnaden för cancer uppskattades år 2010 till 1,16 biljoner USD per år.[10] Processen enligt vilken cancer utvecklas heter carcinogenes.

I Sverige upptäcks 50 000 nya cancerfall varje år. 7 000 av dessa är bröstcancer och 10 000 är prostatacancer.

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

Tobaksanvändning orsakar cirka 22 procent av alla dödsfall i cancer.[1] 10 procent orsakas av fetma, dålig kost, brist på motion och fysisk aktivitet och intag av alkohol.[1] Andra faktorer är vissa infektioner, exponering för joniserande strålning och miljöföroreningar.[11]

I utvecklingsländer orsakas nära 20 procent av cancerfallen av infektioner som hepatit B, hepatit C och humant papillomvirus.[1] Dessa faktorer agerar åtminstone delvis genom att orsaka förändringar i cellernas gener.[4] Vanligtvis krävs många sådana genförändringar innan en cancer utvecklas.[4] Omkring 5–10 procent av alla cancerformer orsakas av ärftliga genetiska defekter.[12]

Symptom och diagnos[redigera | redigera wikitext]

Cancer kan upptäckas med hjälp av vissa tecken och symptom eller genom screeningundersökningar.[1] Sjukdomen vidareutreds vanligtvis med medicinsk avbildning och bekräftas med en biopsi.[13]

Symptomen på en cancersjukdom varierar väldigt mycket med vilken cancersjukdom det rör sig om. Många gånger kan diffusa, ospecifika symptom som trötthet, förändrade blodprovsvärden (till exempel blodbrist eller förhöjd sänka) eller viktnedgång vara första symptomet. I vissa fall är första symptomet en kännbar knöl. Vissa tumörer kan ge symptom genom att mekaniskt komprimera andra vävnader eller organ. Hjärntumörer kan till exempel ge symptom genom att komprimera omkringliggande, frisk hjärnvävnad och leda till bortfall av olika hjärnfunktioner, epileptiska anfall eller ökat tryck i kraniet. Tumörer i matstrupen eller som komprimerar matstrupen kan ge sväljningssvårigheter och tumörer i gallgången kan ge gulsot.

En del cancerformer ger symptom genom att bilda hormoner eller genom att på något annat sätt påverka organismens grundläggande, allmänna funktioner. Det finns ett antal så kallade paraneoplastiska syndrom, där en cancer ger symptom från andra organ eller organsystem som inte omedelbart låter sig förklaras av cancerns läge. Tumörer kan också ge mer akuta symptom genom att till exempel börja blöda. Om en cancersjukdom gör ont eller inte i initialskedet beror på var den sitter. Tumörer i smärtkänslig vävnad tenderar att göra ont tidigare än tumörer i mindre smärtkänslig vävnad. Hjärntumörer kan dock börja med huvudvärk även om hjärnan själv inte är smärtkänslig, beroende på det ökade trycket i kraniet och smärtreceptorer kringliggande vävnad.

Cancersjukdomar brukade förr innebära en säker död, men tack vare bättre behandlingsmetoder tillfrisknar idag många statistiskt sett. Idag finns effektiva screeningsmetoder för att hitta många cancrar innan sjukdomen bryter ut på allvar, dessa inkluderar mammografi för att hitta bröstcancer, cellprov PAP-smear för att hitta cervixcancer. Det finns även en rad definierade tumörmarkörer varigenom förekomsten av en tumör kan påvisas genom ett enkelt blodprov, exempelvis PSA (prostataspecifikt antigen) för prostatacancer.

Förebyggande och behandling[redigera | redigera wikitext]

Många cancerformer kan förebyggas genom att man avstår från rökning, håller normal vikt, dricker måttligt med alkohol, äter mycket grönsaker, frukt och fullkorn, vaccinerar sig mot vissa infektionssjukdomar och undviker större mängder rött kött och för mycket solexponering.[14][15] Tidig upptäckt via screening är fördelaktigt vid livmoder-, tjocktarms- och ändtarmscancer.[16]

Fördelarna med mammografi är kontroversiella.[16][17] Cancer behandlas ofta med en kombination av strålbehandling, kirurgi, cytostatika och målsökande läkemedel.[1][18]

Smärtlindring och symptombehandling är en viktig del av cancervården. Palliativ vård är särskilt viktigt för patienter med långt framskriden sjukdom.[1] Chansen för överlevnad beror på typen av cancer och sjukdomens omfattning när behandlingen påbörjas.[4] Hos barn som är under 15 år vid diagnosen är prognosen för fem års överlevnad, i industriländer i genomsnitt 80 procent.[8] För cancer i USA är den genomsnittliga prognosen för fem års överlevnad 66 %.[19]

De viktigaste behandlingsmetoderna är värmebehandling, kirurgi, strålbehandling och kemoterapi med cytostatika (cellgift) varav kirurgin är den viktigaste för enskilda solida tumörer medan kemoterapi är effektivast för leukemi och spridd (metastaserande) cancer. Det är som regel viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. En cancer som utvecklats så långt att den utvecklat metastaser i andra organ än den ursprungliga tumören är svår att bota.

En stor del av cancerforskningen i Sverige finansieras av Cancerfonden.

Alternativa behandlingsformer[redigera | redigera wikitext]

Vid sidan av den konventionella medicinen och läkarvetenskapen finns olika typer av "alternativa" behandlingsformer, former av hälsovård, praktiker och produkter.[20] Begreppet "komplementär medicin/behandling" syftar på metoder och substanser som används vid sidan av konventionell medicin, medan alternativmedicin/alternativ behandling syftar på substanser och praktiker som används istället för konventionell medicin och läkarvetenskap.[21]

De flesta komplementära eller alternativa behandlingsformer har inte blivit djupående studerade eller undersökta. Några alternativa behandlingsmetoder har undersökts och befunnits inte uppfylla sitt syfte; detta till trots fortsätter de att marknadsföras. Cancerforskaren Andrew J. Vickers uttryckte sig: "Beteckningen 'oprövad' passar inte så bra in på sådana behandlingsformer; det är hög tid att deklarera att många alternativa behandlingsformer för cancer har blivit motbevisade.[22]

Enligt "lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område" (SFS 1998:531 som ersätter kvacksalverilagen från 1960) är det olagligt för den som inte är läkare att behandla cancer.[23]

Cancerframkallande ämnen[redigera | redigera wikitext]

Cancerframkallande eller carcinogena ämnen kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Många av dessa ämnen finns i cigarettrök, kost, snus men förutom dessa källor kan även vissa typer av strålning och virus orsaka cancer.

Några ämnen som är cancerframkallande

Patientföreningar/organisationer[redigera | redigera wikitext]

Det finns i Sverige flera patientföreningar/organisationer inom cancersjukdomarna. Det finns centralt nationella organisationer, liksom lokala patientföreningar. Till exempel BRO Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. Hos den listas i sin tur de lokala patientföreningar som finns,[24] samt andra relaterade oranisationer, verksamheter och tips. Det finns dessutom ett internationellt samarbetande nätverk. Cancertidningar utges också. Fler patientföreningar/organisationer finns för andra cancerformer, listade hos Cancerfonden.[25]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ En äldre stavning av ordet är kancer.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g] ”Cancer Fact sheet N°297”. februari 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/. Läst 10 juni 2014. 
 2. ^ [a b c] ”Defining Cancer”. http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-cancer. Läst 10 juni 2014. 
 3. ^ [a b] ”Cancer - Signs and symptoms”. http://www.nhs.uk/Conditions/Cancer/Pages/Symptoms.aspx. Läst 10 juni 2014. 
 4. ^ [a b c d e f g] World Cancer Report 2014.. World Health Organization. 2014. Sid. Chapter 1.1. ISBN 9283204298 
 5. ^ ”The top 10 causes of death Fact sheet N°310”. maj 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/. Läst 10 juni 2014. 
 6. ^ Dubas, LE; Ingraffea, A (Feb 2013). ”Nonmelanoma skin cancer.”. Facial plastic surgery clinics of North America 21 (1): sid. 43–53. doi:10.1016/j.fsc.2012.10.003. PMID 23369588. 
 7. ^ Cakir, BÖ; Adamson, P; Cingi, C (november 2012). ”Epidemiology and economic burden of nonmelanoma skin cancer.”. Facial plastic surgery clinics of North America 20 (4): sid. 419–22. doi:10.1016/j.fsc.2012.07.004. PMID 23084294. 
 8. ^ [a b] World Cancer Report 2014.. World Health Organization. 2014. Sid. Chapter 1.3. ISBN 9283204298 
 9. ^ Jemal A, Bray, F, Center, MM, Ferlay, J, Ward, E, Forman, D (februari 2011). ”Global cancer statistics”. CA: a cancer journal for clinicians 61 (2): sid. 69–90. doi:10.3322/caac.20107. PMID 21296855. 
 10. ^ World Cancer Report 2014.. World Health Organization. 2014. Sid. Chapter 6.7. ISBN 9283204298 
 11. ^ Anand P, Kunnumakkara AB, Kunnumakara AB, Sundaram C, Harikumar KB, Tharakan ST, Lai OS, Sung B, Aggarwal BB (september 2008). ”Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes”. Pharm. Res. 25 (9): sid. 2097–116. doi:10.1007/s11095-008-9661-9. PMID 18626751. 
 12. ^ ”Heredity and Cancer”. American Cancer Society. http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/geneticsandcancer/heredity-and-cancer. Läst 22 juli 2013. 
 13. ^ ”How is cancer diagnosed?”. 2013-01-29. http://www.cancer.org/treatment/understandingyourdiagnosis/examsandtestdescriptions/testingbiopsyandcytologyspecimensforcancer/testing-biopsy-and-cytology-specimens-for-cancer-how-is-cancer-diagnosed. Läst 10 juni 2014. 
 14. ^ Kushi LH, Doyle C, McCullough M, et al. (2012). ”American Cancer Society Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity”. CA Cancer J Clin 62 (1): sid. 30–67. doi:10.3322/caac.20140. PMID 22237782. 
 15. ^ Parkin, DM; Boyd, L; Walker, LC (6 december 2011). ”16. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010.”. British journal of cancer 105 Suppl 2: sid. S77-81. doi:10.1038/bjc.2011.489. PMID 22158327. 
 16. ^ [a b] World Cancer Report 2014.. World Health Organization. 2014. Sid. Chapter 4.7. ISBN 9283204298 
 17. ^ Gøtzsche PC, Jørgensen KJ (4 Jun 2013). ”Screening for breast cancer with mammography.”. The Cochrane database of systematic reviews 6: sid. CD001877. doi:10.1002/14651858.CD001877.pub5. PMID 23737396. 
 18. ^ ”Targeted Cancer Therapies”. 2014-04-25. http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/targeted. Läst 11 juni 2014. 
 19. ^ ”SEER Stat Fact Sheets: All Cancer Sites”. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/all.html. Läst 18 juni 2014. 
 20. ^ Cassileth BR, Deng G (2004). ”Complementary and alternative therapies for cancer” (på engelska). Oncologist 9 (1): sid. 80–9. doi:10.1634/theoncologist.9-1-80. PMID 14755017. 
 21. ^ "What Is CAM?" nih.gov. Läst 10 februari 2016. (engelska)
 22. ^ Vickers A (2004). ”Alternative cancer cures: 'unproven' or 'disproven'?” (på enghelska). CA Cancer J Clin 54 (2): sid. 110–8. doi:10.3322/canjclin.54.2.110. PMID 15061600. 
 23. ^ http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19980531.htm
 24. ^ ”Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO”. www.bro.org.se. http://www.bro.org.se/find.asp?nodeid=75662. Läst 19 april 2016. 
 25. ^ ”Patientföreningar” (på sv-SE). Cancerfonden. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/patientforeningar. Läst 19 april 2016. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]