Serieport

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
En hankontakt av DE-9-typ för en serieport på en PC-dator.

En serieport är ett hårdvarugränssnitt genom vilken informationen överförs en bit i taget (till skillnad från parallellportar). Genom persondatorernas historia har data överförts genom serieportar till extern hårdvara som datorterminaler, möss, eller modem.

Även om gränssnitt som Ethernet, FireWire, och USB också skickar data som en seriell ström, brukar termen "serieport" användas specifikt för att beteckna hårdvara som är mer eller mindre kompatibel med RS-232-standarden, som är avsedd att användas som gränssnitt mot modem eller liknande kommunikationsutrusting.

För det mesta har USB-gränssnittet ersatt serieportar — år 2007 hade moderna datorer ofta inte ens en serieport alls, eftersom den uteslutits av kostnadshänsyn. Serieportar är dock fortfarande mycket vanliga på mätinstrument av olika typer vilket skapar problem då USB till serieportomvandlare inte alltid fungerar som avsett.

Anslutningarna på den 9/25-poliga kontakten har normalt följande funktioner:

1/8  : DCD (Data Carrier Detect)

2/3  : Rx (Receive data)

3/2  : Tx (Transmit data)

4/20 : DTR (Data Terminal Ready)

5/7  : SG (Signal Ground)

6/6  : DSR (Data Set Ready)

7/4  : RTS (Request To Send)

8/5  : CTS (Clear To Send)

9/22 : RI (Ring Indicator)