Sjöräddningsregion

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Portugals sjöräddningsregion (Search and Rescue Region)

Sjöräddningsregion (på det officiella språket för sjöräddning, engelska, Search and Rescue Region), är benämningen på ett geografiskt definierat område, inom vilket ett land genom mellanstatliga avtal erbjuder räddningstjänst, och inom vilket det finns en sjöräddningscentral (MRCC) eller en gemensam sjö- och flygräddningscentral (JRCC)[1]

I ett lands sjöräddningsregion ingår landets territorialvatten, samt också det vatten utanför detta, varom överenskommelse om ansvarsområde träffats med berörd(a) stat(er).

Sveriges sjöräddningsregion[redigera | redigera wikitext]

För Sveriges del sammanfaller sjöräddningsregionen i stort sett med Flight Information Region(en) (FIR), utom vad som avser Bornholm och vattnet runt Bornholm som ingår i Sveriges FIR, men ej i Sveriges sjöräddningsregion.

Sveriges sjöräddningsregion är indelat i elva SAR-områden till havs, vartill kommer tre SAR-områden för de tre insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren, för vilka också sjöräddningsansvaret åvilar staten.[2][3] Sveriges sjöräddningsregion gränsar till Finlands, Estlands, Lettlands, Litauens, Rysslands, Polens, Danmarks och Norges sjöräddningsregioner.

Sjöfartsverket har ansvaret för Sveriges sjöräddningsregion. Ledningen av spaning, och för sjöräddning också ledning av räddningsarbete, ligger på Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg, vilken är Sveriges Joint Rescue Coordination Centre (JRCC).

SAR-områden i Sverige[redigera | redigera wikitext]

 • BOT - Bottenviken
 • BOH - Bottenhavet
 • STO - Stockholm
 • MÄL - Mälaren
 • LAN - Landsort
 • BRÅ - Bråviken
 • GOT - Gotland
 • KAL - Kalmarsund
 • HAN - Hanöbukten
 • ÖRE - Öresund
 • KAT - Kattegatt
 • SKA - Skagerrak
 • VÄN - Vänern
 • VÄT - Vättern

Flyg- och sjöräddning i Arktis[redigera | redigera wikitext]

Sjöräddningsregioner i Arktis

Avtalet om flyg- och sjöräddning i Arktis, Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic, reglerar omfattningen av olika länders räddningsregioner i Arktis, en region för vilken ländernas territorialvatten inte är fullständigt avtalade. Avtalet har ingåtts mellan medlemsländerna i Arktiska rådet, i vilka också Sverige och Finland ingår utan att ha territoriella anspråk i havsområdet. Avtalet träffades i maj 2011[4] Avtalet trädde i kraft 19 januari 2013, efter det att det ratificerats av samtliga åtta medlemsländer i Arktiska rådet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]