Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
Engelskt namnScandinavian College of Chiropractics
Grundad1983
ÄgandeformIdeell stiftelse
RektorGordana Gedin
PlatsSolna, Sverige
Webbplatshttp://www.kiropraktik.edu/

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan (SKHS) är en svensk privatskola som erbjuder utbildning i kiropraktik. Utbildningen är Sveriges enda legitimationsgrundande kiropraktorutbildning. Efter fem års heltidsstudier och ett års praktiktjänstgöring kan studenten ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården.

Skolan grundades 1983 och drivs sedan 1992 av en allmännyttig stiftelse utan vinstintresse. Utbildningen står under Högskoleverkets tillsyn men har inte blivit godkänd som högskola[1] och studier ger inte akademiska poäng. Utbildningen är avgiftsbelagd men studenter på skolan kan ansöka om statliga studiemedel samt CSN:s merkostnadslån för kursavgiften. Skolan har som mål att inlemmas i den statliga högskolan.

Historia[redigera | redigera wikitext]

På 70-talet började kiropraktiken på allvar att sprida sig till Europa. Det fanns då endast två europeiska utbildningar båda med säte i England men ingen svensk utbildning. Bland medlemmarna i yrkesförbundet Kiropraktiska Föreningen i Sverige (KFS) växte en allt starkare önskan om en kiropraktorutbildning i Sverige. 1983 grundade Axelsons Gymnastiska Institut, i samarbete med KFS, en kiropraktorutbildning i Stockholm. Lärare på utbildningen var amerikanska kiropraktorer samt svenska specialistläkare, doktorander och med.dr.

1992 övergick verksamheten i den nystartade Stiftelsen Skandinaviska Chiropraktorskolan (numer Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan) med säte i Solna, Stockholm. Stiftelsens ändamål är att bedriva utbildning av kiropraktorer baserad på medicinsk vetenskap och kiropraktiska behandlingsprinciper samt främja vetenskaplig forskning inom kiropraktik och angränsande områden.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan står under Högskoleverkets tillsyn och har under sin verksamhetstid varit föremål för en rad olika utredningar:

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan är Sveriges enda kiropraktorutbildning. Rektor Gordana Gedin har varit anställd på skolan sedan 1993. Skolans yttersta ledningsorgan är styrelsen där även rektor ingår. Till hjälp för styrelsens arbete finns det Vetenskapliga rådet med uppdrag att kvalitetssäkra det vetenskapliga förhållningssättet i organisationens verksamhet. I Utbildningsnämnden med representanter från skolans ledning, lärare och studenter fattas beslut om riktlinjer och uppföljning av utbildningen. Forskningsnämnden är ett motsvarande organ men med ansvar för forskningsfrågor.

Skolans verksamhet omfattar utbildning av kiropraktorer, vidare- och fortbildning av utexaminerade kiropraktorer samt forskning.

Det är drygt 200 studenter på grundutbildningen till kiropraktor. Dessa får studiemedel och merkostnadslån från CSN. Merkostnadslånet använder studenterna för att betala den årliga kursavgiften då skolan inte får något statligt utbildningsstöd. Utbildningen omfattar fem års heltidsstudier och det krävs ytterligare ett års praktiktjänstgöring efter utbildningstiden för att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Skolans stab omfattar 16 fast anställda samt ett 50-tal konsulter. Fast anställd personal består framför allt av administratörer och kiropraktorlärare medan kontrakterade medarbetare på konsultbasis framför allt utgörs av specialister inom olika medicinska områden samt disputerade forskare.

Skolan har också fort- och vidareutbildning för utexaminerade kiropraktorer. Dessa kurser och program sker oftast i samarbetet med internationella kiropraktorinstitutioner eller svenska medicinska institutioner.

Forskning inom kiropraktik bedrivs i begränsad omfattning i Sverige. Övervägande delen av denna forskning sker på eller i samarbete med skolans forskningsavdelning. Skolan har en doktorand på Karolinska Institutet som forskar på långvarig ländryggssmärta. Internationellt bedrivs omfattande forskning inom kiropraktik av institutioner och forskningsorganisationer.

Studentliv[redigera | redigera wikitext]

Studenterna på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan kommer från hela Skandinavien. Skolans studentkår har därför en viktig social uppgift att hjälpa studenterna tillrätta i sin nya miljö. Studentkåren är ansluten till Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) som bland annat hjälper till med förmedling av studentbostäder.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]


Externa länkar[redigera | redigera wikitext]