Hoppa till innehållet

Slaget vid Kuuskoski

Från Wikipedia
Slaget vid Kuuskoski
Del av Finska kriget
Överstelöjtnant Carl Stjernvalls tillfångatagande av Magnus Adlercreutz.
Överstelöjtnant Carl Stjernvalls tillfångatagande, illustration av Magnus Adlercreutz.
Ägde rum 24 februari 1808
Plats Kuuskoski, norr om Forsby, Finland
Resultat Rysk seger
Stridande
Sverige Tsarryssland Tsarryssland
Enheter
1 bataljon
  • 3 kompanier
17:e divisionens högra avdelning
Befälhavare och ledare
Carl Stjernvall  (tillfångatagen)
Johan Fredrik Eek
Karl Adolf Brakel
Tsarryssland Pavel Aleksejevitj Tutjkov
Styrka
400 man ?

Slaget vid Kuuskoski var ett slag under finska kriget 1808–1809. Slaget stod mellan svenska och ryska styrkor den 24 februari 1808 vid Kuuskoski, norr om Forsby.

Den 21 februari invaderade ryska styrkor Finland och den 22 februari stod de mellan Lappträsk och Lovisa, utan att ha mött något större motstånd. Därefter skulle den 17:e divisionens högra kolonn marschera mot Kuuskoski medan dess vänstra kolonn skulle marschera mot Forsby. Björneborgs regemente, som vid denna tid stod i Mörskom, skickade den 23 februari livbataljonen under befäl av majoren Johan Fredrik Eek som förpost till Kuuskoski. Där infann sig snart även regementets befälhavare, överstelöjtnant Carl Stjernvall, för att befinna sig närmare högkvarteret i Forsby. Överstelöjtnant Stjernvall talade samma afton med sina officerare och sade att han hade "slagit hand med Adlercreutz att, så mycket i vår förmåga står, låta ryssarna dyrt köpa sina framgångar."

Redan den 24 februari ankom de ryska styrkorna till Kuuskoski. Major Eek avsände då omedelbart livbataljonens 100 man starka jägarförband under befäl av löjtnant Karl Adolf Brakel till stranden av det frusna Kuskoskträsket, som understöd för fältvakterna under fänrik Austrell och fänrik Gripenberg. Samtidigt besatte övriga delar av bataljonen Kuuskoski. Major Eek bedömde dock snart att ett motstånd inne i byn inte var av stor betydelse samt riskerade han att bli avskuren från Mörskom. Därav befallde han en reträtt, vilken skulle betäckas av löjtnant Brakels jägare. Överstelöjtnant Stjernvall hade lämnat för Forsby klockan 07:00 samma morgon men vände genast om när han hörde skottväxlingen. När han återvände befann sig dock de ryska styrkorna redan inne i byn och han blev tillfångatagen efter att hans släde vält i ett försök att ta sig igenom och förena sig med sina egna.

Samtida karta över Kuuskoski.
  • Schulman, Hugo (1909). Striden om Finland 1808-1809
  • Björlin, Gustaf (1882). Finska kriget 1808 och 1809: läsning för ung och gammal
  • Nordensvan, Carl Otto (1898). Finska kriget 1808-1809 skildradt af C. O. Nordensvan
  • Brakel, Karl Adolf (1862). Anteckningar över 1789–1790 samt 1808–1809 årens fälttåg i Finland: efter författarens död utgifna