Språksociologi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Språkvetenskapliga discipliner
Dialektologi
Fonetik
Fonologi
Grammatik
Historisk lingvistik
Lexikologi
Morfologi
Ortografi
Pragmatik
Semantik
Semiotik
Språkfilosofi
Språksociologi
Språktypologi
Retorik
Onomastik

Språksociologi eller sociolingvistik är en språkvetenskaplig vetenskapsgren som behandlar språkets funktion i ett samhälle. Man studerar den sociala och kulturella delen av språket, hur språket förändras i olika sammanhang och vad det har för betydelse för sättet vi talar.

Studiet av språk i ett samtida perspektiv är ett ganska nytt fenomen och tog fart kring 1960-talet. Tidigare bedrevs främst historiska språkstudier. I Sverige finns få framträdande språksociologer, men Jan Einarsson bör nämnas som författare till den första grundboken i språksociologi (Språksociologi 2004).

Inom sociolingvistiken kan man undersöka om männens och kvinnornas språk skiljer sig från varandra. I en nyzeeländsk undersökning bad man män och kvinnor att skriva ett email. Med statistisk analys av mejlen kunde man med rätt stor sannolikhet påvisa författarens kön. Det kunde de som medverkade i försöket också i 14 av 16 fall. En annan undersökning har också bevisligen kunnat gissa könet på email-författaren uteslutande med användning av en datoriserad klassifikation. Man har även undersökt könsskillnader i språkbruket hos engelskspråkiga bloggskribenter. Studien visade att kvinnor skriver mer om religion, politik och affärer än männen.

Källor: R. Thomson og T. Murachver, "Predicting gender from electronic discourse," British Journal of Social Psychology, 40(2):193-208, 2001 Juni, PMID: 11446227 Malcolm Corney, Olivier de Vel, Alison Anderson og George Mohay, "Gender-Preferential Text Mining of E-mail Disourse," 18th Annual Computer Security Applications Conference (2002 ACSAC) 2002 December 9–14, Las Vegas, Nevada, USA. Shlomo Argamon, Moshe Koppel, James W. Pennebaker og Jonathan Schler, "Mining the Blogosphere: Age, gender and the varieties of self–expression", First Monday, 12(9) — 3. 3eptember 2007.