Varietet (lingvistik)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Varietet betecknar inom lingvistik en form av ett språk eller av ett dialektkontinuum, i likhet med begreppen språk, dialekt, accent och sociolingvistisk variation. Användning av begreppet varietet undviker termerna språk och dialekt i vissa sammanhang, när benämning är svårbestämd och dessa termer kan associeras till politiskt korrekthet.

Ett exempel på diskussion om varieteter är samiska, som enligt norsk och svensk grundlag betecknas som språk, medan till exempel nordsamiska och sydsamiska då blir dialekter. I nutida språkvetenskap används i stället begreppet varieteter för att beteckna att nordsamiska och sydsamiska skiljer sig från varandra i väsentliga avseenden.