Stanley Mandelstam

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Stanley Mandelstam föddes år 1928 i Sydafrika. Från 1958 och framåt jobbade han som professor i teoretisk fysik vid University of California, Berkeley. Han har bland annat forskat i elementarpartikelfysik och då främst teori för strängar, kvantfältteori och spridningsteori. 1958 presenterade han en matematisk modell, som beskriver hur elementarpartiklars spridning vid höga energier är beroende av energi och impulsöverföring. Denna modell kallas Mandelstam-representationen. Den har haft stor betydelse för utvecklingen av bootstrap-modeller som menar att elementarpartiklarna är resultatet av inbördes växelverkan. Denna modell studerades framförallt under 1960-talet då kvarkmodellen ännu inte fått fäste.