Stilpriset, Hjärter Ess

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Glasstatyetten som tillsammans med 20 000 kr utgör STILpriset Hjärter Ess

STIL-priset - Hjärter Ess ges till personer eller grupper som synliggör STIL:s hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Pristagare[redigera | redigera wikitext]

Motivering: 2004 års pris tilldelas CP-magasinets Jonas Franksson för att han på ett kaxigt och roligt sätt lyckats skapa eftertanke och reflektion hos många av Sveriges TV-tittare. Programmet gav också anledning till många diskussioner i och utanför medierna som är nyttiga för att föra den svenska handikappolitiken framåt.
Motivering: Erik Ljungbergs civilkurage gav honom Stilpriset, Hjärter Ess 2005. Han protesterar mot och synliggör diskriminering på ett roligt och intelligent sätt. För en organisation som Stil med handikappolitiska rötter är det viktigt att vassheten finns kvar, att man vågar sticka ut hakan. Det gör Erik Ljungberg och därför blev han den självklare vinnaren av Stilpriset, Hjärter ess 2005.
Motivering: Under senare år har intresset för tillgänglighetsfrågor ökat. Trots detta har arbetet med att förbättra samhället och minska diskrimineringen gått mycket trögt. Ett av skälen till är att vi som diskrimineras länge saknat ett forum. Idag finns ”Marschen för tillgänglighet” i kraft av Hans Filipsson. Under de år som marschen funnits har Hans starkt bidragit till samhällets och enskildas engagemang i frågan om tillgänglighet. För sin outtröttliga kamp tilldelas därför Hans Filipsson årets Stilpris.
Motivering: Likt en kock har Scandics handikappambassdör Magnus Berglund med berömvärd kreativitet komponerat en harmonisk rätt av klassiska råvaror – inte då på bruna bönor och rotfrukter - utan med kreativitet och initiativkraft har Magnus satt rätten ”tillgänglighet” på Scandics meny - detta till glädje för många och som föredöme för andra!
Motivering: "2008 år Stilpris ”Hjärter Ess” tilldelas Katharina Hahr, projektledare för ”Välviljans Appartheid” som under våren 2008 sändes i Sveriges Radio och som på ett allt annat än ett traditionellt sätt visade och belyste hur verkligheten verkar och motverkar för människor med funktionsnedsättningar. Välviljans Appartheid lyfte frågor som står för allt som ”Hjärter Ess” står för såsom antidiskriminering, tillgänglighet, medborgerligt likavärde och gav upphov till många diskussioner som är nödvändiga för att driva frågor av vikt för människor med funktionsnedsättningar framåt."
  • Lars Lindberg, pristagare år 2009
Motivering: "Det började med en USA-resa i mitten av nittiotalet. Därefter gick Lars Lindbergs väg från handikapprörelse till regeringskansli. Insatserna som projektledare för den nationella handlingsplanen kan inte överskattas. Nu, 10 år senare, när vi utrustats med ett nytt kraftfullt verktyg i form av "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" har vi, mycket tack vare Lars, ett politiskt system som redan prövats. Cirkeln slöts i våras med en ny USA-resa. Lars upplysande, lärorika och pedagogiska rapporter från den amerikanska politiken kryddar och förstärker ytterligare hans förtjänstfulla värv i kampen för allas lika rättigheter och möjligheter."
Motivering: "Hans Ytterberg, utredaren bakom ”Bortom fagert tal” och Maria Johansson, ordförande i DHR, delar på 2010 års Stilpris ”Hjärter Ess”. Ytterberg får priset för att ha gjort utredningen och Johansson för kampen att offentliggöra den. Utredningen ”Bortom fagert tal” är en motbild till hur det svenska etablissemanget fortfarande kostnadssätter vår värdighet och vår fulla delaktighet. Bara själva namnet – ”Bortom fagert tal” – uttrycker precis hur vi känner det."
Motivering: "Det enda möjliga för hållbar attitydförändring är att börja med barnen. I dessa tider pekas personer med funktionsnedsättning ut som levande exempel i särskilda tävlingsprogram eller visar upp sina liv på bästa sändningstid i särskilda funktionsnedsättningsreservat. Strukturella problem på arbetsmarknaden ska lösas med skattefinansierad köpt reklamtid. Då känns det befriande att SVT äntligen fattat att hela befolkningen ska vara en del av företagets ordinarie sändningsutbud. Fram stiger Lovisa Söderberg som den klarast lysande stjärnan på Bolibompa-himlen. Att Lovisa gjort sådan succé är helt hennes egen förtjänst. För det ger vi henne STIL-priset Hjärter Ess 2011."
Motivering: "Individuellt stöd och tillgänglighet för alla oavsett funktionsuppsättning är rättigheter som ger basala förutsättningar för delaktighet och jämlikhet. Inte sällan möts människor på grund av sina funktionsuppsättningar av välvilja. Det är oftast gott, inte alltid. Under ytan finns ofta något som skulle kunna beskrivas som en missriktad välvilja. En snällhet som i grunden är ett ställningstagande om ”svaghet”. Det ger en bild av att en med funktionsnedsättning alltid ska tas om hand och behandlas särskilt och speciellt. Sådant är väldigt svårt att komma åt. Det är en ständig kamp. Ett sätt att föra kampen är att vara normkritisk och vända perspektiven. I sann independent living-anda med internationell spridning har GILs medarbetare lyckats med det. I le Monde, BBC och Dansk TV har CP-dockan Gil figurerat. För spridningen av budskapet och för ledningen av kampen med CP-dockan som symbol, och inte minst för att mångfalden bland dockor ökat, tilldelas Anders Westgerd 2012 års Hjärter Ess.”

Motivering: "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning slår fast vår rätt att röra oss fritt i samhället på samma villkor som alla andra medborgare. Trots det har makten i Sverige inte gjort tillräckligt för att denna självklara rätt ska bli verklighet. Gemensamt, tålmodigt och tjurigt i sol som snö och regn har fredliga utomparlamentariska aktioner använts för att driva igenom en diskrimineringslagstiftning mot otillgänglighet. Att inte räknas in bland andra föder en ilska och vrede som har kanaliserats i en tydlig kamp för den utkrävbara rätten att inte bli diskriminerad. Hjärter Ess 2013 tilldelas därför Torsdagsaktionen!"

  • Nora Sandholdt, Anna Oredsson och Erika Nilsson i projektet Mamma pappa lam, pristagare år 2014

Motivering: "​Att kunna vara förälder oavsett rörelseförmåga borde vara en självklarhet. Trots att detta har påtalats gång på gång under åren, genom flera initiativ av organisationer och privatpersoner, ifrågasätts fortfarande rätten till föräldraskap av politiker, kommunala handläggare och personal på mottagningar och sjukhus. Att fler stöter på  svårigheter när det gäller rätt till stöd och service i sitt föräldraskap. Årets pristagare har gjort en närmast heroisk arbetsinsats för rätten att kunna vara förälder oavsett rörelseförmåga. Deras arbete understryker att det är vi som själva har erfarenheten som är experterna. De har föreläst på nästintill alla barnmorskeutbildningar i Sverige, på samtliga universitetssjukhus och en rad regionsjukhus. Pristagarna har även jobbat intensivt för att stärka unga i ambitionen att skaffa barn. De har dessutom startat Facebookgruppen  Föräldrar i rullstol, som är ett forum som just nu samlar 300 föräldrar med någon typ av rörelsehinder. För strålande initiativ och ett enastående arbete i projektet Mamma pappa lam, tilldelas Nora Sandholdt, Anna Oredsson och Erika Nilsson STIL-priset Hjärter Ess 2014!"

Motivering: "Kulturvärlden ses ofta som progressiv och öppen. Ur ett bredare perspektiv är kulturvärlden alldeles för ofta instängd och konservativ. Den behöver skakas om och öppnas upp, och få personer har skakat om i kulturvärlden de senaste åren som Iki Gonzalez Magnusson. Som grundare till den normkritiska kulturföreningen Utopia demokratiserar, utvecklar och fördjupar Iki Gonzalez Magnusson de kulturella uttrycken. Bara under det senaste året har hon varit med och tagit fram en seriebok i ljudboksformat, en graffittiutställning framställd via läppsynk, producerat normsatiriska kortfilmer och tagit fram en taktil sexbok. Dessutom har hon hjälpt till att framställa ett helt tillgängligt scenrum  för en produktion på Stockholms Stadsteater, koreograferat dansföreställningar och gjort normkritisk poddradio. För ett enastående arbete med att demokratisera, tillgängliggöra och humoristiskt ifrågasätta kulturvärlden och därigenom utveckla den konstnärliga kvaliteten, tilldelas Iki Gonzalez Magnusson STIL-priset Hjärter Ess 2015!"

Motivering: "Årets pristagare skapar porträtt av människors självklara och vardagliga kamp för ett värdigt liv. I närmare femtio timslånga radiointervjuer ger de utrymme åt bland annat aktivister, elitidrottare, medieprofiler och kulturpersonligheter som alla på olika sätt är profiler i den funktionshinderpolitiska kampen. Årets pristagare ger möjlighet till fördjupade erfarenheter och historier som annars inte uppmärksammas i media, eller bara flimrar förbi som korta artiklar. Genom att ge röst till de som själva berörs och ge dem tiden att själva få berätta sin historia, synliggör årets pristagare erfarenheter som tidigare varit osynliggjorda. För att på så vis ha gjort världen lite större, tilldelas Yasmin Nilson och Max Arehn bakom Timglaset Pod 2016 års Hjärter Ess."

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

STIL-priset