Striden om Sölvbacka strömmar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Planerna på ett vattenkraftverk i Sölvbacka strömmar väckte hårt motstånd och stoppades i en omröstning i riksdagen 1980.

Bakom planerna stod Sydkrafts dotterbolag Trångfors AB. Sydkraft hade 1962-74 byggt fem vattenkraftverk längre ned i Ljungan, och det nya kraftverket beräknades ge ett tillskott på 71 gigawattimmar/år. Fp-regeringen gav sitt tillstånd i mars 1979, och den 4 oktober 1979 godkändes planerna även av vattendomstolen. Projekteringen var då redan påbörjad. En kraftledning började byggas under sommaren, Sydkraft började bygga tillfartsvägar under hösten och i början av november var Skånska Cementgjuteriet på plats för att inleda själva kraftverksbygget. Demonstranter som motsatte sig projektet kom dock till området, och i november stoppades samtliga arbeten på grund av demonstranternas motstånd.[1]

Samtidigt hade flera riksdagsledamöter engagerat sig i frågan. Den 21 november 1979 uppmanade riksdagen den nytillträdda borgerliga regeringen (Fälldin II) att förhandla med Sydkraft om en lösning som innebar att vattendraget förblev oexploaterat[2]. Förslaget stöddes av oppositionen - Socialdemokraterna och vpk - men också av femton centerpartister och en moderat. Landshövding Ingvar Gullnäs fick i uppdrag att förhandla med Sydkraft om ett stopp för projektet.

Efter flera månaders förhandlingar presenterades i stället en kompromiss: En del av vattenflödet skulle ledas genom kraftverket, medan resten skulle följa det gamla loppet så att landskapsbilden bevarades. Regeringen ställde sig bakom kompromissförslaget[3]. Den avgörande omröstningen i riksdagen i oktober 1980 blev dramatisk. Regeringen hade en rösts övervikt, men Tore Nilsson (m) från Vännäs valde att gå emot partilinjen. Eftersom han röstade med oppositionen föll förslaget med röstsiffrorna 164-165.[4][5]

Efterspel[redigera | redigera wikitext]

Projektet avvecklades följande år. Regeringen övertog fallrättigheterna från Trångfors och betalade ersättning för företagets kostnader. I mitten av 1990-talet ansökte Bergs kommun om att få köpa rättigheterna, vilket skapade farhågor om att kraftverksstriden skulle flamma upp igen.[6][7] På senare år har i stället frågan väckts om ett återställande av Sölvbacka strömmar till sitt ursprungliga skick, genom rivande av en regleringsdamm från 1964 vid Storsjöns utlopp i strömmarna. Enligt en utredning från Sveriges lantbruksuniversitet och Fiskeriverket skulle en sådan åtgärd öka värdet av sportfisket med minst 2,2 miljoner kronor/år.[8]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Proposition 1980/81:195 om avveckling av Sölvbackaprojektet [1]
  2. ^ ”Protokoll 1979/80:33 Riksdagens protokoll 1979/80:33 (21 november 1979) - riksdagen.se”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-1979803_G30933/?html=true. Läst 13 januari 2016. 
  3. ^ ”Regeringens proposition 1980/81:26 om överenskommelse angående Sölvbackaströmmarna - riksdagen.se”. www.riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-19808126-om-overenskomm_G40326/?html=true. Läst 13 januari 2016. 
  4. ^ ”Protokoll 1980/81:27 Riksdagens protokoll 1980/81:27 (17-19 november 1980) - riksdagen.se”. www.riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-1980812_G40927/?html=true. Läst 13 januari 2016. 
  5. ^ ”Om Almedalen och annat”. http://nwt.se. https://nwt.se/asikter/debatt/2008/07/19/om-almedalen-och-annat. Läst 13 januari 2016. 
  6. ^ Betänkande 1996/97:BoU10 Naturresurslagen [2][död länk]
  7. ^ Kampen om Sölvbacka strömmar börjar om på nytt ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100818152804/http://www.flugfiskarna.org.se/artiklar/hotvat/solvbacka1.htm. Läst 10 juli 2009. 
  8. ^ FjällMistra rapport nr 19: Regleringsdammen vid Storsjö-Kapell [3][död länk]