Strikt ansvar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Strikt ansvar innebär skadeståndsansvar oberoende av om uppsåt (dolus) eller oaktsamhet (culpa) förelegat. Strikt ansvar regleras i ett fåtal specifika lagar, då detta skiljer sig från huvudregeln enligt vilken uppsåt eller vårdslöshet krävs för att skadeståndsansvar ska kunna utdömas.

De flesta svenska lagar som reglerar strikt ansvar handlar om ansvarsfrågan i samband med farlig verksamhet. I de flesta fall innebär det att det faktum att en personskada inträffat i samband med den farliga verksamheten räcker för att skadestånd ska kunna utdömas, oavsett om någon fysisk eller juridisk person är vållande till olyckan eller direkt orsakat skadan. I svensk lagstiftning finns det flera författningar som reglerar strikt ansvar. Dessa är exempelvis:

Trafikskadelagen[redigera | redigera wikitext]

Trafikskadeersättning utgår från trafikförsäkringen vid skador i trafik enligt 8 § trafikskadelagen.[1]

Järnvägstrafiklag[redigera | redigera wikitext]

Om en resande skadas till följd av järnvägsdriften medan han uppehåller sig i eller stiger på eller av ett järnvägsfordon, skall järnvägen ersätta skadan.

Järnvägen är fri från ansvarighet enligt första stycket, om skadan har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om den hade vidtagit alla åtgärder som rimligen hade kunnat krävas av den.[2]

Om egendom som den resande bär på sig eller har med sig som handresgods helt eller delvis går förlorad eller skadas i samband med att den resande tillfogas sådan skada som järnvägen är ansvarig för, skall järnvägen ersätta också skadan på egendomen.[3]

Ellagen[redigera | redigera wikitext]

Har någon tillfogats person- eller sakskada genom inverkan av el från en starkströmsanläggning, skall skadan, även om det inte följer av allmänna skadeståndsbestämmelser, ersättas av innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen senast kommit.[4]

Ansvar enligt första stycket gäller inte

 1. den som innehar en starkströmsanläggning för produktion av el där generatorn har en märkeffekt om högst 50 kVA,
 2. den som innehar en starkströmsanläggning som är avsedd för användning av el och som tillförs el med en spänning av högst 250 V mellan en ledare och jord eller, vid icke direkt jordat system, mellan två ledare,
 3. om skadan skett på en annan elektrisk anläggning eller en naturgasledning, för vilken det krävs koncession enligt naturgaslagen (2005:403), eller
 4. om den elektriska anläggningen utgörs av en inrättning för godsbefordran eller är avsedd för en sådan inrättnings behov och skada uppkommit på egendom som har blivit mottagen för sådan befordran.

Ansvarighet för skada i följd av luftfart[redigera | redigera wikitext]

För skada, som i följd av luftfartygs begagnande i luftfart tillfogas person eller egendom, som icke befordras med luftfartyget, vare luftfartygets ägare ansvarig, ändå han ej är vållande till skadan.[5]

Produktansvarslag[redigera | redigera wikitext]

Skadestånd enligt lagen betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist.[6]

Tillsyn av hund och katt[redigera | redigera wikitext]

Strikt ansvar regleras även i lagen om tillsyn av hund eller katt. Skadeståndsanspråk kan riktas mot ägaren av en hund som orsakat en skada, även om inte hundens ägare vållat skadan.[7]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/1975:1410#P8
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 november 2011. https://web.archive.org/web/20111124150639/https://lagen.nu/1985:192#K2P2#K2P2. Läst 5 juli 2009. 
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 november 2011. https://web.archive.org/web/20111124150639/https://lagen.nu/1985:192#K2P3#K2P3. Läst 5 juli 2009. 
 4. ^ https://lagen.nu/1997:857#K10
 5. ^ https://lagen.nu/1922:382
 6. ^ https://lagen.nu/1992:18
 7. ^ https://lagen.nu/2007:1150#P19

Se även[redigera | redigera wikitext]