Svensk Rättstafnings-Lära

Från Wikipedia
Jägaren hade sju drängar, som han sände på jagt. Men då de, fem gånger efter hvarann, misslyckades, så gick han sjelf den sjette gången. Han närmade sig till sjön för att skjuta själar. Han började sjunga för att hålla sig munter i sin själ. Men när han kom till stranden, såg han, att båten sjunkit, så att han ej kunde ro ut. Då blef han så ledsen och förargad, att han kände sig sjuk. Bloden började sjuda i hans ådror, såsom vatten sjuder i en gryta. Derpå blef han åter kall, och kände sig så frusen, att han måste sätta på sig sin sjupp-skinns-pels, och såg ut som ett sjåp.
– Skrivövning i första upplagan

Svensk Rättstafnings-Lära är en kort bok på 41 sidor (första utgåvan) skriven av Carl Jonas Love Almqvist. Almqvist var rektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm när han 1829 publicerade den första upplagan anonymt. Boken gick därefter ut i en stor mängd upplagor.