Svenska Handelshögskolans Studentkår

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) är en studentkår vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Vasa i Finland.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Studenkåren grundades år 1909, under namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har kåren haft ett otal namn och verksamhetsformer. Sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med Finlands högskolereform 1979.

Kårordförande[redigera | redigera wikitext]

Kårordförande vid Kamratskapsförbundet och studentföreningen NIORD r.f. 1909-1927

 • Nerdrum, Thorolf 1909-
 • Mikander, Henning 1909-10
 • Forss, Rafael 1910-11
 • Schildt, Holger 1911-12
 • Idman, Carl 1912-13
 • Catani, Harald 1913-
 • Kommonen, Rolf 1913-14
 • Strömberg, Paul 1914-16
 • Hackman, Woldemar 1916-17
 • Schybergson, Henrik 1917-18
 • Hagström, Ossian A. 1918-19
 • Kihlman, Åke 1919-20
 • Söderström, Ragnar 1920-21
 • Manns, Georg 1921-22
 • Ahlberg, Bruno 1922-23
 • Winqvist, Axel 1923-24
 • Krogius, Birger 1924-25
 • Alenius, Erik 1925-26
 • Alfthan Thorsten 1926-27

Kårordförande vid Svenska Handelshögskolans studentkår r.f. 1927-1972

 • Meinander, Thorolf 1927-29
 • Frölander-Ulf, Erik 1929-30
 • Meinander, Thorolf 1930-32
 • Frölander-Ulf, Erik 1932-35
 • Weckman, Carl-Gustaf 1935-36
 • Rosenqvist, Harry 1936-38
 • Weckman, Carl-Gustaf 1938-39
 • Klussmann, Hans 1939-41
 • Hemming, Brynolf 1941-43
 • Wahlberg, Per-Olof 1943-44
 • Lindfors, Åke 1944-45
 • Lindblad, Kaj 1945-47
 • Hohenthal, Harald 1947-48
 • Andersson, Gösta G. 1948-53
 • Strack, Sture 1953-55
 • Schnitt, Ben 1955-59
 • Backlund, Olof 1959-61
 • Molin, Max G. 1961-63
 • Åhman, Göran 1963-67
 • Storgårds, Jarl 1967-72

Styrelseordförande vid Svenska Handelshögskolans studentkår r.f. 1931-1972

 • Höckerstedt, Torsten 1930-31
 • Lihr, Holger 1931
 • Weckman, Carl-Gustaf 1932-35
 • Sandbacka, Lars 1936-
 • Grönhagen, Boris 1936-38
 • von Willebrand, Bror-Erik 1938-40
 • Hemming, Brynolf 1941-42
 • Lindfors, Åke 1943-44
 • Ramm-Schmidt, Heinz 1944-45
 • Ahlfors,Axel 1945-46
 • Lindgren Nils 1946-47
 • Fredriksson, Holger 1947-48
 • Backlund, Olof 1956-57
 • Lundström, Henrik 1957-58
 • Lagerman, Göran 1958-59
 • Thilman, Börje 1959-60
 • Åhman, Göran 1960-62
 • Holmberg, Björn 1962-63
 • Riska, Rolf 1963-64
 • Moberg, Frank 1964-65
 • Uunila, Martin 1965-66
 • Friskberg, Kaj 1966-67
 • Lindgren, Carl-Johan 1967-68
 • Bargum, Magnus 1968-69
 • Rosenlew, Carolus 1969-70
 • Hamro-Drottz, Filip 1970-71
 • Björk, Olle T. 1971-
 • Johansson, Bo 1971-72

Kår- och styrelseordförande vid Svenska Handelshögskolans studentkår r.f. 1973-1979

 • Teittinen, Pekka 1972-73
 • Pyy, Héléne 1973-
 • Eriksson, Rolf 1973-
 • Hjelt, Johan 1973-75
 • Sjöblad, Ulf 1975-
 • Planting, Mikael 1975-
 • Seege, Roger 1975-77
 • Sevelius, Peter 1977-78
 • Thulé, Anders 1978-79

Kår- och styrelseordförande vid Svenska Handelshögskolans studentkår 1979-

 • Tjeder, Peter 1979-80
 • Weber, Göran 1980-81
 • Kahila, Leena 1981-82
 • Bensky, Leo-Dan 1982-83
 • Magnusson, Jan 1983-
 • von Troil, Holger 1983-84
 • Aminoff, Philip 1984-85
 • Arppe, Peter 1985-86
 • Hertsberg, Patrik 1986-87
 • Hisinger-Jägerskiöld, Barbara 1987-88
 • Varjovaara, Miika 1988-89
 • Berntzen, Caspar 1989-90
 • Möller, Roland 1990-91
 • Talvio, Petra 1991
 • Kurtén, Anders 1992
 • Rissanen, Ville 1993
 • Wartiovaara, Markus 1994
 • Vesikallio, Sanna 1995
 • Eriksson, Jon 1996
 • Perret, Thomas 1997
 • Björkell, Micaela 1998
 • Santavirta, Saku 1999
 • Lindqvist, Carl 2000
 • von Troil, Sten 2001
 • Norrgrann, Anders 2002
 • Backlund, Lotta 2003
 • Andberg, Benjamin 2004
 • Löfgrén, Ib 2005
 • Wörlund, Alexander 2006
 • Westersund, Carla 2007
 • Storsjö, Oskar 2008
 • Westerback, Pontus 2009
 • Toukkari, Mikko 2010
 • Gundersby, Cecilia 2011
 • Savander, Rasmus 2012
 • Stenberg, Erik 2013
 • Lundström, Kennet 2014
 • Hanhirova, Johannes 2015
 • Sinnemaa, Rasmus

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Fullmäktige - studentkårens högsta beslutande organ[redigera | redigera wikitext]

Studentkårens högsta beslutande organ är fullmäktige som väljs genom allmänna, hemliga och proportionella val varje höst. Fullmäktige fastslår bland annat studentkårens budget och verksamhetsplan, väljer styrelsebildare och styrelse, väljer viktiga kårfunktionärer och gör de stora linjedragningarna för kåren. Fullmäktige övervakar även styrelsens arbete. Fullmäktige håller ungefär fyra möten per termin vilka är öppna för alla kårmedlemmar.

Styrelsen - studentkårens högsta verkställande organ[redigera | redigera wikitext]

Styrelsen är studentkårens högsta verkställande organ. Styrelsen väljs på ett års mandatperiod av delegationen och består av 5 - 10 medlemmar, där varje styrelsemedlem har ett eget verksamhetsområde som de sköter om. Till styrelsens allmänna uppgifter hör bland annat att handha studentkårens skötsel och ekonomi, representera studentkåren, verkställa delegationens beslut, organisera studentkårsrepresentationen och övervaka studentkårens interna verksamhet.

Kommittéer[redigera | redigera wikitext]

Casa Nostra[redigera | redigera wikitext]

Casa Nostra (CN) är studentkårens festfixarutskott. Utskottet består av en ordförande och en skattmästare, vilka utses av delegationen, samt upp till 20 utskottsmedlemmar. Casa Nostra grundades 1977 av Staffan Kurtén för att få liv i studentfesterna i det nybyggda Casa Academica. CN ordnar varje år en mängd tillställningar av varierande art, bland annat den eftertraktade Herr- och Dam middagen och den ökända Årsfestzillisen. Dessutom upprätthåller CN kontakten med en hel del andra student- och festfixarorganisationer, såsom Handelshögskolan i Helsingfors studentkårs KUJ och NESU, Hankens Studentförening i Vasas CC, Merkantila Klubben vi Åbo Akademis KGB samt Handels Programutskott i Stockholm.

Exchange Committee[redigera | redigera wikitext]

Exchange Committee (EC) är studentkårens utskott som har hand om utbytesstuderande. Kommitténs uppgift är att hjälpa utbytesstuderande och ordna program för dem under deras tid på Hanken. Exchange Committees verksamhet motsvarar till stor del det som Gulnäbbskommittén gör.

Gulnäbbskommittén[redigera | redigera wikitext]

Gulnäbbskommittén (GK, Gekko) ansvarar för att gulisarna (1:a årests studerande) kommer in i studielivet på Hanken. Kommittén består av cirka 20 personer som under de första månaderna på Hanken ser till att de nya studerandena lär sig om högskolan och studentkåren. Gulnäbbskommittén hjälper till på introduktionsdagarna och ordnar program och träffar för de nya studerandena under höstterminen. Kommitténs arbete kulminerar i Halarutdelningen, som ordnas i november, där de nya studerandena får sin studentoverall och upptas som fullvärdiga medlemmar i studentkåren.

Källarrådet[redigera | redigera wikitext]

Källarrådet har ingen verksamhet sedan 2014.

Årsfestkommittén[redigera | redigera wikitext]

Till Årsfestkommitténs (ÅFK) viktigaste uppgift hör att ordna studentkårens årsfest, inofficiellt bland studerande även kallad Universums bästa fest. Årsfesten ordnas årligen den 24 februari. Årsfestkomittén består av 10 personer: en kårvärdinna, två huvudmarskalkar, två vicemarskalkar och fem värdinnor. Marskalkerna stannar alltid två år då värdinnorna huvudsakligen stannar i ett år. Medlemmarna i Årsfestkommittén är även värdinnor och värdar för studentkåren.

År 2009 ordnade studentkåren 100-årsjubileumsfest på Finlandiahuset i Helsingfors.

Klubbar[redigera | redigera wikitext]

HankOff[redigera | redigera wikitext]

Reservofficerarna vid Svenska handelshögskolans studentkår (HankOff) är en klubb för officerare av reserven som är medlemmar av SHS. Klubben är grundad på 1950-talet och är således inte endast den äldsta klubben på studentkåren utan även den äldsta svenskspråkiga akademiska reservofficersklubben i Norden.

Klubbens målsättning är att på studentkåren stödja och främja andan kring och intresset för försvaret, samt att bland hankeiter sprida information om Finlands försvarsväsen och dess strävanden. HankOff ordnar evenemang för klubbens medlemmar och andra intresserade, bland annat exkursioner, skjutövningar, tävlingar, gästföredrag, bastukvällar samt givetvis fester där det inte spottas i glaset.

Nya medlemmar intas till klubben varje höst samt vår.

HankInvest[redigera | redigera wikitext]

HankInvest är för alla de som är intresserade av och läser finansiell ekonomi på Hanken. HankInvest grundades 1989. Föreningens huvuduppgift är att knyta kontakter mellan studerandena och näringslivet genom företagsbesök, föreläsningar, skolningstillfällen och andra slags aktiviteter.

Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa[redigera | redigera wikitext]

Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. (SSHV), består av drygt 400 medlemmar och ansvarar för Svenska Handelshögskolans studentkårs (SHS) verksamhet i Vasa. Studentföreningens uppgift är bland annat att fungera som stödorganisation för dem som studerar vid Svenska handelshögskolan och att övervaka studerandens intressen.

Föreningens styrelse är dess högsta beslutande organ, vid sidan om underorganisationerna och de olika utskotten. År 2014 leds föreningen av dess ordförande Linus Nygren. Styrelsen består av åtta ledamöter.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Idag är studentkåren en service- och intresseorganisation för sina cirka 2000 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning, vars verksamhet regleras i studentkårsförordningen.

Studentkåren bevakar hankeiternas (studenter vid Svenska handelshögskolan) intressen på lokal nivå inom skolan, regionalt inom huvudstadsregionen och nationellt via medlemskap i Finska Studentkårers Förbund (FSF). Studentkåren har närmare 50 representanter i de flesta organen inom högskolan. SHS har även nära samarbete med de 19 övriga studentkårerna i Finland och är även representerad i Studenthälsan (Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS) och bostadsstiftelsen (HOAS).

SHS organiserar främst svenskspråkiga studerande och är en av två sådana studentkårer i Finland. Den andra är Åbo Akademis Studentkår.

Studentkårens verksamhet vid högskolans campus i Vasa organiseras av Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. (SSHV).

Publikationer[redigera | redigera wikitext]

Före 2015

ShsWeb[redigera | redigera wikitext]

Svenska Handelshögskolans Studentkår har haft webbsidor sedan mitten av 90-talet. Då hade ShsWeb närmast uppgiften att fungera som en informationssida för studerande, med endast statiska sidor och så gott som inga användarvänliga funktioner. Anssi Ruohtula, Informationsansvarig i styrelsen år 1999, hade en vision om att en dag bygga upp en webbportal som skulle vara mera än en informationssida, där studerande kunde kommunicera, och där målet var att informera de studerande om så gott som allting som kan beröra dem. Vid millennieskiftet lanserade Anssi ShsWeb i den ungefärliga form som vi känner till idag. Det nuvarande ShsWeb utvecklades år 2005 av en projektgrupp tillsatt av styrelsen.

I april 2007 utökades ShsWeb med en engelskspråkig motsvarighet. ShsWeb International riktar sig till den andel studerande på Hanken som inte har svenska som modersmål, det vill säga studerande på Hankens Master-program samt utbytesstuderande.

Hankeiten[redigera | redigera wikitext]

Studentkårens egen tidning Hankeiten utkommer med fyra nummer per år. Upplagan är 2300 exemplar. Redaktionens arbete leds av chefredaktören, som också ansvarar för tidningens innehåll. I redaktionen ingår förutom redaktörer även fotografer och layoutare.

Efter 2015

Shsweb samt Hankeiten har slagits ihop till ett organ, med namnet Informationskommittén. Beslutet gjordes med i slutet av 2014, med ledning av dåvarande styrelseledamot Jan Sarasvuo. Tanken med sammanslagningen var att kunna förbättra på webbsidans redaktionella verksamhet, och modernisera tidningen. Shsweb heter även sedan dess shs.fi.

Casa Academica[redigera | redigera wikitext]

Förutom festställe fungerar Casa som Studentkårens bo. Härifrån styrs kårens verksamhet av styrelsen i samarbete med alla kårorganisationerna. Det kan verka självklart att Studentkåren har egna utrymmen, men det finns mycket arbete bakom det hus som år 2004 fyllde 30 år och som sommaren 2005 genomgick en totalrenovering.

Den 5 november 1974 invigdes Casa Academica officiellt med stadsfullmäktiges ordförande Pentti Poukka som invigningstalare. 13 år tidigare hade första steget tagits i och med att Svenska Handelshögskolans Studentkårs Understödsförening hade sitt konstituerande möte. Under dessa 13 år kämpades det om tomten och pengar samlades på alla möjliga tänkbara sätt. Kalkylerna höll inte och samarbetspartners hamnade i ekonomiska svårigheter. Problem uppstod i alla skeden, bland annat då gropen för huset väl var grävt men ingen ville bygga huset.

Den första februari 1973 kom man äntligen igång med byggnadsarbetet. Ekonomin i Finland var överhettad och inflation, strejker och råvarubrist gjorde byggandet svårt. Efter tilläggsfinansiering kunde byggarbetet slutföras och taklagsöl hölls den andra november 1973. Nästan exakt ett år därpå stod Casa Academica färdig för att ta emot sina invånare, bland annat studentkåren.

Mitten av maj 2005 var följande stora milstolpe för Casa Academica, då den efterlängtade renoveringen av bl.a. egna utrymmen körde igång. 2004 uppstod det för första gången seriösa idéer om att göra en aningen mer omfattade renovering av utrymmena. Beslut fattades på våren 2005 och kort därefter började väggar falla för att göra plats för de moderna och fräscha fest- och kontorsutrymmen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]