Handelshögskolans i Stockholm studentkår

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sveavägen 65, Stockholm
Handelshögskolans huvudbyggnad där även studentkåren har delar av sina lokaler på bottenplan.

Handelshögskolans i Stockholm studentkår (HHSS), engelska: Student Association of the Stockholm School of Economics (SASSE), organiserar studenter inskrivna vid Handelshögskolan i Stockholm. Den grundades 1909 och är belägen på Sveavägen 65 i Stockholm.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren grundades den 11 november 1909, samma år som Handelshögskolan i Stockholm. Första ordförande var Nils Erdman. Studentkårens lokaler och Handelshögskolan i Stockholm låg 1909-1926 i Brunkebergs hotellBrunkebergstorg 2 på Norrmalm i Stockholm. Sedan 1926 ligger kårens lokaler i Handelshögskolan i Stockholms huvudbyggnadSveavägen 65 i Stockholm. Kåren har även, genom den så kallade Kopparporten, adress mot Kungstensgatan 39.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Samlingslokal för studenter vid Handelshögskolan i dess ursprungliga byggnad Brunkebergs hotellBrunkebergstorg 2, år 1911. Studentkåren grundades 1909, samma år som Handelshögskolan i Stockholm. Se vidare artiklarna Handelshögskolan i Stockholms historia och Byggnader vid Handelshögskolan i Stockholm

Studentkåren organiserar 90 procent av studenterna vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket inkluderar studerande på ekonomie kandidat-, ekonomie master- och ekonomie doktorsprogrammen samt utbytesstudenter, och har cirka 1 900[1] medlemmar.

Kårfullmäktige[redigera | redigera wikitext]

Studentkårens högsta beslutande organ är Kårfullmäktige (FUM). FUM består av 25 ledamöter och en talman; alla väljs genom personval i december varje år. Fullmäktige sammanträder minst sex gånger per år.[2] Vid dessa sammanträden fattar man beslut i strategiska frågor, till exempel rörande studentkårens stadgar och regelverk. Vid det viktiga kårfullmäktigesammanträdet i februari, fattas beslut om budget för det kommande verksamhetsåret.[2]

Vid kårfullmäktiges sammanträden fattas beslut huvudsakligen med enkel majoritet (ett fåtal frågor kräver större majoriteter; dessa finns samtliga angivna i kårens stadga).[2] Direktionen är kårfullmäktiges stående utskott och representerar fullmäktige gentemot kårstyrelsen då fullmäktige inte är samlad, det vill säga mellan kårfullmäktiges sammanträden. Direktionen utgörs av tre av kårfullmäktiges ledamöter.[2]

Kårordförande och kårstyrelse[redigera | redigera wikitext]

Kårstyrelsen, som är kårens högsta verkställande organ, utses genom direkta personval till respektive post i samband med det årliga kårvalet som hålls i december. Valberedningen administrerar valet där alla kårens medlemmar har rösträtt. Kårstyrelsen verkställer de beslut som kårfullmäktige fattat och ansvarar inför FUM för kårens verksamhet.[3]

Kårstyrelsen leds av kårordföranden och består förutom denna, av vice kårordförande, skattmästare, samt ordförandena för kårens åtta utskott. Tre av kårstyrelsens ledamöter anses ha särskilt centrala funktioner inom kårens ledning, och bildar tillsammans det så kallade presidiet. Presidiet består av kårordföranden, vice kårordförande och skattmästaren.[3]

Bland bemärkta kårordförande märks Jacob Palmstierna (1959–1960), Arne Mårtensson (1972–1973), Sverker Littorin (1980–1981), Peter Hägglund (1989–1990), Mattias Miksche 1992–1993, Ola Ringdahl (1995–1996) och Günther Mårder (2005–2006).

Utskott[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolans i Stockholm studentkår har åtta utskott. Arbetet inom varje utskott leds av en utskottsordförande.

Idrottsutskottet (IdU)[redigera | redigera wikitext]

Idrottsutskottet är ett av kårens största utskott[4]. Utskottet anordnar idrottsliga aktiviteter för kårmedlemmarna. Man har ett flertal representationslag, bland annat fotbollslagen Handelshögskolans FF som deltar i studentserien inomhus och Handelskamraternas IS som deltar i seriespel utomhus, basketlaget, seglingssällskapet, innebandylaget, cheerleadinglaget och det amerikanska fotbollslaget Handels Traders.[5]

IdU arrangerar även resor för sina medlemmar, bland annat en årlig surfresa och en skidresa till Alperna. Under utskottet finns ett flertal föreningar, bland annat cheerleadinglaget och SASSE Though Viking.

Under hösten 2010 grundades Handelshögskolans golfsällskap. Sällskapet har som mål att anordna flera större golfevents för handelsstudenter, varav det främsta är Handelsmästerskapen. Under årens gång tenderar föreningar att variera i popularitet och därför skapas det nya lag och sportengagemang varje år, samtidigt som andra föreningar blir inaktiva.

Studenter på HHS i Brunkebergs hotell på Brunkebergstorg 2, år 1911. Eli Heckscher längst bak framför kartan, Lars Ture Bohlin böjd över en bok vid högra bordet.

Internationella utskottet (IntU)[redigera | redigera wikitext]

Det internationella utskottet, grundat 1997, är kårens näst största utskott.[6] IntU driver varje år två större projekt, Exchange Japan och Focus CSR, som verkar för att på olika sätt utforska näringslivet, CSR och internationella relationer. Genom de olika regionala föreningarna dedikerade till Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, Irland, Kina, USA, Ryssland och Portugal arrangerar man föreläsningar med framstående talare, temafester och resor. Utöver detta driver man även ett antal sociala föreningar som CEMS Club, The Hunger Project, Foreign Politics Forum och SASSE Debate Society.

IT-utskottet (ITU)[redigera | redigera wikitext]

ITU ansvarar för drift och underhåll av kårens datorinstallationer, bland annat servrar och kårens community Kårportalen. Portalen är en mötesplats för studenter på högskolan, med tjänster som meddelandefunktion, forum att diskutera i och olika klubbar. Portalen är HHSS viktigaste informations- och kommunikationskanal.[7] Utskottsrummet huserar många datorer samt tv-spel, vilket gör det till ett populärt ställe att hänga på för spelintresserad medlemmar.

Mediautskottet (MedU)[redigera | redigera wikitext]

Mediautskottet grundades genom en ihopslagning av kårtidningen Minimax och Marknadsföringsutskottet 1983. Utskottet ansvarar idag för kårens interna och externa kommunikation, bland annat skriver och publicerar man tidningen Minimax[8], en tidning med längre artiklar av feature-typ. MedU driver även filmproduktion genom HandelsTV, podcastproduktion genom Radio Kaos och fotografering genom Fokus. Utöver detta anordnas det varje år M2 - The Media and Marketing Fair och TEDxSSE.

För den växande skara studenter som siktar på en karriär inom massmedia eller marknadsföring arrangeras årligen arbetsmarknadsdagen M2 där näringsliv och studenter kan mötas på en kreativ mässa och flera mindre evenemang under året. Sedan den första mässan arrangerades 2007 har årligen flera av de mest framstående företagen inom branschen deltagit tillsammans med kända personer som Alex Schulman, Viggo Cavling och Isabella Löwengrip.[9]

Näringslivsutskottet (NU)[redigera | redigera wikitext]

Näringslivsutskottet är ett av studentkårens största utskott. Utskottet sköter kontakterna mellan studentkollektivet och näringslivet. Man anordnar över 100 företagspresentationer årligen,

Den mäktiga, 7 meter höga ekporten vid Sveavägen 65. Handelshögskolans i Stockholm studentkår (HHSS) och Kamratföreningen vid handelshögskolan i Stockholm, som organiserar högskolans alumner, har sina lokaler här.

då företag bjuds in till högskolan för att berätta om sig själva.

Man arrangerar också två årliga resor, London Career Week, då ett större antal studenter åker till London för att besöka investmentbanker, och US Relations, då flera studenter åker till New York, USA, för att besöka företag.[10]

Man anordnar också Women's Banking Day, då kvinnliga studenter ges extra möjlighet att bekanta sig med den mansdominerade finansbranschen.[10]

NU ser också till att Consulting Society, Entrepreneurship Society och Stockholm Student Investment Fund (SSIF) drivs och hålls aktiva.

Programutskottet (PU)[redigera | redigera wikitext]

PU är studentkårens äldsta och mest traditionstyngda utskott och ansvarar för kårens fester. Till de traditionsenliga, årligt återkommande festerna hör bland annat Gasque, Årsfesten och Sommarfesten. Under introduktionsveckan för nyantagna studenter i mitten-slutet av augusti, det så kallade Småttingintrot (nyantagna studenter kallas för "småttingar"), arrangerar man ett flertal aktiviteter, bland annat Intropub, Rebusjakt, Hur Man Går på Sittning Sittning och Småttingspex[11].

Sociala Utskottet (SU)[redigera | redigera wikitext]

Sociala Utskottets uppgift är att förbättra studenternas fritid och intressen utöver studierna genom att anordna sociala, kulturella och festliga aktiviteter av olika slag. Aktiviteterna anordnas av tre mästerier, Socialmästeriet, Kulturmästeriet och Festmästeriet, exempel på SU:s aktiviteter är operabesök, studentikosa fester och studentluncher. Inom SU finns även två fristående projekt, Småttingkommittén - som anordnar Småttingintroduktionen samt Master Club (MC) som anordnar fester och event riktade mot studenter i master-programmen. SU kännetecknas av sin rosa färg och att utskottet varje år förändras för att anpassa sig efter studenternas aktuella intressen.

Utbildningsutskottet (UU)[redigera | redigera wikitext]

Utbildningsutskottet är ett av de två strategiskt ansvariga utskotten och är studenternas kontaktorgan mot högskolan. Utskottet är ansvarigt för utbildningsbevakning, studenternas rättigheter och för att lobba för frågor i studenternas intresse. Utskottet sitter med och är representerat i nästan alla av högskolans beslutande organ för att föra fram studenternas åsikter.

Föreningar och projekt[redigera | redigera wikitext]

Utöver de åtta utskotten finns också en rad föreningar och projekt.

Friedmans apostlar[redigera | redigera wikitext]

Friedmans Apostlar Handelshögskolan i Stockholms studentkårs kör uppträder under examinations ceremonien vid Handelshögskolan i Stockholm i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

Studentkårens kör, grundad 1989. Körens namn anspelar dels på Bellmans verk Fredmans Epistlar, dels på Milton Friedman, 1976 års ekonomipristagare till Alfred Nobels minne.[12] Körens medlemmar utgörs enbart av studenter eller alumner vid Handelshögskolan i Stockholm. Friedmans apostlar uppträder vid olika tillställningar så som examinations ceremonien, studentkårens egna festligheter samt på olika företag och organisationer.

Handelsdagarna[redigera | redigera wikitext]

Av studentkåren arrangerade arbetsmarknadsdagar, då potentiella framtida arbetsgivare åt Handelshögskolans studenter bjuds in till högskolan.[13]

Handelsspexet[redigera | redigera wikitext]

Studentkårens teaterförening som grundades 1964 och årligen sätter upp ett antal interaktiva föreställningar[14]. Bland tidigare medverkande i Handelsspexet märks Alexander Bard.

Investment Society (Börsrummet)[redigera | redigera wikitext]

Studentkårens finanssällskap som driver Börsrummet. Föreningen anordnar företagspresentationer och Focus on Finance, en årligt återkommande arbetsmarknadsdag med inriktning mot finansmarknaden.[15]

Mercblecket/Musiksällskapet/Det Nya Mercblecket[redigera | redigera wikitext]

Orkestern Mercblecket grundades 1962 som en marschorkester av en engelsk utbytesstudent vid högskolan och uppträdde tills 2006 bland annat tillsammans med baletten Efterfrågekurvorna (tidigare Paretobaletten). Orkestern var den first studentorkester som fick uppträda på Nobelfesten I Stadshuset 1986. Orkestern har även spelat in ett flertal skivor och deltagit i SMASK (Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest). Föreningen har 2009 återstartats i form av ett skolband som återknyter till traditionen.

Småttingintro[redigera | redigera wikitext]

För nyantagna studenter anordnar studentkåren vid Handelshögskolan i Stockholm varje år ett så kallat Småttingintro. Småttingintrot har i uppgift att introducera alla nya studenter till studentkåren, ge dem möjlighet att lära känna andra studenter och förbereda dem inför kommande studier. Hela introduktionen leds av den så kallade Småttingkommittén som består av redan inskrivna studenter vid Handelshögskolan i Stockholm. Småttingintrot inleds högtidligt med att kårstyrelsen hälsar alla studenter personligt välkomna när dessa anländer till uppropet och den efterföljande inskrivningen.

Övrig verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Nobel Nightcap[redigera | redigera wikitext]

En inofficiell efterfest till den årliga Nobelfesten den 10 december, anordnad sedan 1978[16] av fyra studentkårer i Stockholm på roterande basis, Handelshögskolans i Stockholm studentkår, Medicinska Föreningen, Stockholms universitets studentkår och Tekniska Högskolans Studentkår. Till efterfesten, till skillnad från banketten, inbjuds inga journalister. Vid 2009 års nobelfest hade 650 av de 1250 gästerna tackat ja till att delta på efterfesten[17]. 2018 arrangeras 40 år jubileet av festen av Handelshögskolans studentkår[18].

Priset Teacher of the Year[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren delar ut ett årligt pris kallat Teacher of the Year (tidigare Årets Lärare). Medlemmarna i kåren röstar om vilken lärare vid högskolan som ska tilldelas priset, som förutom äran, utgörs av 40 000 kr. Bland bemärkta tidigare mottagare av priset märks Emma Stenström (2005)[19], Fredrik Törn (2011)[20], Kathryn Kaminski (kandidatprogrammet, 2012),[21] Hans Kjellberg (masterprogrammet, 2012)[21], Erik Nerep (kandidatprogrammet, 2013)[22] och Per Strömberg (masterprogrammet, 2013).[22]

Medlemskap[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren är medlem i Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), som organiserar studentkårer i Stockholm, men har valt att stå utanför den nationella organisationen Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

Finansiering[redigera | redigera wikitext]

Kårens verksamhet finansieras dels genom medlemsavgifter, dels genom intäkter från sponsring från olika företag. Citigroup[23], Deloitte[23], SEB[23] och Baker & McKenzie[23] bidrar avsevärt och långsiktigt till kårens verksamhet och benämns kårföretag respektive kårjurist.[23]

Kuriosa[redigera | redigera wikitext]

Angus Deaton pristagaren av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2015 mottager studentkårens overall.

Akademisk kvart[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolan tillhör den krympande skara av utbildningsinstitutioner i Sverige, som valt att behålla traditionen med akademisk kvart,[24] det vill säga en schemalagd fördröjning så att varje föreläsning börjar 15 minuter efter hel timma.

Enok, Henok och Enoka[redigera | redigera wikitext]

Studentkårens medlemmar har givits smeknamnen Enok (manlig medlem), Henok (ickebinär medlem) och Enoka (kvinnlig medlem)[25]. Anledningen till detta är, enligt muntlig tradition vid Handelshögskolan, namnet på den stuga som kårens Sociala utskott (SU) driver för hela kårens räkning i Saltsjöbaden i Stockholms skärgård, kallad Enoksro. Stugan skänktes till kåren som gåva av familjen Wallenberg 1938 och namngivningen har skett i analogi med motsvarande namngivning vid andra lärosäten

Nobelpristagaren i ekonomi[redigera | redigera wikitext]

Pristagaren av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne brukar varje år hålla en nobeldiskussion på Handelshögskolan. I samband med denna tillställning tilldelas pristagaren vanligen en egen overall likt den som kårstyrelsen själva bär i olika sammanhang. Denna korta överlämningsceremoni leds vanligen av kårordförande och vice kårordförande för Handelshögskolans kår.

SASSE World Record Attempt[redigera | redigera wikitext]

I november 2018 bestämde sig kårstyrelsen för att starta ett projekt med syfte att främja studenternas hälsa och belysa vikten av god hälsa, för att bringa uppmärksamhet till detta ska ett världsrekord i stakning slås. Under nio dygn ska medlemmar, fakultet och företagsrepresentanter staka på en stakmaskin för att klara det uppsatta målet. Försöket att slå ett världsrekord sponsras av bland annat Vasaloppet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [1] www.sasse.se, 'SASSE'
 2. ^ [a b c d] [2] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Organisation, Kårfullmäktige'
 3. ^ [a b] [3] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Organisation, Kårstyrelsen'
 4. ^ [4] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Idrottsutskottet'
 5. ^ [5] www.sasse.se, 'SASSE, Idrottsutskottet']
 6. ^ [6] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Internationella utskottet'
 7. ^ [7] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, IT-utskottet'
 8. ^ [8] www.hhskamratforening.se/alumni 'Alumni, Homecoming 2001 - Med banbrytande rön'
 9. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 april 2010. https://web.archive.org/web/20100421182427/http://m2.hhss.se/. Läst 17 januari 2010.  www.m2.hhss.se, 'M2-dagen'
 10. ^ [a b] [9] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Näringslivsutskottet'
 11. ^ [10] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Programutskottet'
 12. ^ [11] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Friedmans apostlar'
 13. ^ [12] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Handelsdagarna'
 14. ^ [13] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS, Handelsspexet'
 15. ^ [14][död länk] www.hhss.se, 'HHSS, Investment Society'
 16. ^ ”History” (på engelska). Nobelnightcap.se. 18 februari 2010. Arkiverad från originalet den 1 februari 2012. https://web.archive.org/web/20120201212112/http://www.nobelnightcap.se/#about.htm. Läst 26 december 2011. 
 17. ^ Torén Björling, Sanna (10 december 2009). ”Stockholm putsar för Nobelfesten”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/stockholm-putsar-for-nobelfesten-1.1011103. Läst 26 december 2011. 
 18. ^ Andersson, Sandra (2007). ”Allt du behöver veta om Nobelmiddagen...” (PDF). Lösnummer (7): sid. 18. http://www.losnummer.se/wp-content/uppladdat/2009/07/7-07.pdf. Läst 6 oktober 2010.  Arkiverad 26 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 19. ^ http://www.mynewsdesk.com/se/handelshogskolan_i_stockholm/pressreleases/emma-stenstroem-utses-till-aarets-laerare-vid-handelshoegskolan-89686
 20. ^ http://www.sasse.se/student/education/news/teacher-year-201011
 21. ^ [a b] http://www.sasse.se/student/education/news/teacher-year-20112012
 22. ^ [a b] http://www.sasse.se/student/education/news/winners-teacher-year-20122013
 23. ^ [a b c d e] [15] Arkiverad 7 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine. www.hhss.se, 'HHSS'
 24. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 14 oktober 2008. https://web.archive.org/web/20081014030604/http://www.uu.se/node244. Läst 11 augusti 2008.  www.uu.se, Akademisk kvart (stycke 3, rad 10)
 25. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100811141148/http://www.hhsalumniassociation.se/enokenucka.asp. Läst 9 augusti 2008.  www.hhsalumniassociation.se/enokenucka.asp, 'Hallå Enok/Enucka'

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]