Hoppa till innehållet

Svenska regeringens IT-politiska strategigrupp

Från Wikipedia

IT-politiska strategigruppen var en kommitté tillsatt av Sveriges regering i syfte att vara regeringens rådgivare i IT-frågor.[1] Den tillsattes av regeringen Persson och verkade från juli 2003 till oktober 2006 som en efterföljare till tidigare IT-kommissioner.[2]

Strategigruppens uppgift var att arbeta pådrivande och samordnande med IT-politiska frågor. Gruppen bestod av en ordförande och sju ledamöter, dessutom fanns ett kansli på fem personer. Alla personer utsågs för sin kunskap inom IT-området. Ordförande var Christer Sturmark från juli 2003 till september 2004 och därefter Ylva Hambraeus Björling från mars 2005 till oktober 2006.[2]