Syriska alfabetet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
De första orden av Johannesevangeliet i serta, i östlig skrift och i estrangela.
Syriac Estrangela alap.svg Denna artikel innehåller syrisk skrift.
Utan rätt teckenkodning, typsnitt och stöd för komplex textlayout riskerar tecknen att visas felaktigt. Om tecknen visas som fyrkanter eller frågetecken kan du få hjälp här.

Syriska alfabetet används för att skriva syriska och nysyriska, som skrivs från höger till vänster. Alfabetet är besläktad med det hebreiska alfabetet. Båda har sitt ursprung i det arameiska alfabetet, som i sin tur härstammar från det feniciska alfabetet. Det syriska alfabetet har 22 bokstäver, och många bostäver har namn som ligger nära deras hebreiska motsvarigheter.

Det finns tre sätt att skriva alfabetet. Äldst är estrangela, efter det grekiska ordet för "rundad". Från 700-talet blev det inom de maronitiska och jakobitiska kyrkorna vanligt att använda ett mer flytande, kursivt skrift, som kallas serto. Nestorianerna använder en östlig, mindre förenklad form av estrangelo-skrift.

Uttal[redigera | redigera wikitext]

Det finns också två uttalstraditioner, en västlig och en östlig, som påverkar transkriptionen till latinsk skrift. De mest påfallande skillnaderna är den västliga förskjutningen till ō där det östliga uttalet har kvar ā, samt att den västliga dialekten använder sig av F, till skillnad mot det östliga uttalet som använder P.

Konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Konsonanter
Tecken Esṭrangelā Östlig Serṭā Namn Latin IPA
ܐ Syriac Estrangela alap.svg Syriac Eastern alap.svg Syriac Serta alap.svg ’alāp [ʔ]
ܒ Syriac Estrangela bet.svg Syriac Eastern bet.svg Syriac Serta bet.svg bēṯ b, ḇ [b, v]
ܓ Syriac Estrangela gamal.svg Syriac Eastern gamal.svg Syriac Serta gamal.svg gāmal g, ḡ [g, ɣ]
ܕ Syriac Estrangela dalat.svg Syriac Eastern dalat.svg Syriac Serta dalat.svg dālaṯ d, ḏ [d, ð]
ܗ Syriac Estrangela he.svg Syriac Eastern he.svg Syriac Serta he.svg h [h]
ܘ Syriac Estrangela waw.svg Syriac Eastern waw.svg Syriac Serta waw.svg wāw w [w]
ܙ Syriac Estrangela zayn.svg Syriac Eastern zayn.svg Syriac Serta zayn.svg zayn z [z]
ܚ Syriac Estrangela het.svg Syriac Eastern het.svg Syriac Serta het.svg ḥēṯ [ħ]
ܛ Syriac Estrangela tet.svg Syriac Eastern tet.svg Syriac Serta tet.svg ṭēṯ [tˤ]
ܝ Syriac Estrangela yod.svg Syriac Eastern yod.svg Syriac Serta yod.svg yōḏ y [j]
ܟ Syriac Estrangela kap.svg Syriac Eastern kap.svg Syriac Serta kap.svg kāp̄ k, ḵ [k, x]
ܠ Syriac Estrangela lamad.svg Syriac Eastern lamad.svg Syriac Serta lamad.svg lāmaḏ l [l]
ܡ Syriac Estrangela mim.svg Syriac Eastern mim.svg Syriac Serta mim.svg mīm m [m]
ܢ Syriac Estrangela nun.svg Syriac Eastern nun.svg Syriac Serta nun.svg nūn n [n]
ܣ Syriac Estrangela semkat.svg Syriac Eastern semkat.svg Syriac Serta semkat.svg semkaṯ s [s]
ܥ Syriac Estrangela 'e.svg Syriac Eastern 'e.svg Syriac Serta 'e.svg ‘ē [ʕ]
ܦ Syriac Estrangela pe.svg Syriac Eastern pe.svg Syriac Serta pe.svg p, p̄ [p, f]
ܨ Syriac Estrangela sade.svg Syriac Eastern sade.svg Syriac Serta sade.svg ṣāḏē [sˤ]
ܩ Syriac Estrangela qop.svg Syriac Eastern qop.svg Syriac Serta qop.svg qōp̄ q [q]
ܪ Syriac Estrangela res.svg Syriac Eastern res.svg Syriac Serta res.svg rēš r [r]
ܫ Syriac Estrangela sin.svg Syriac Eastern sin.svg Syriac Serta sin.svg šīn š [ʃ]
ܬ Syriac Estrangela taw.svg Syriac Eastern taw.svg Syriac Serta taw.svg taw t, ṯ [t, θ]

Syriska är en abjad – en konsonantskrift. Vokalerna står antingen läsarens eget minne för eller så markeras de med hjälp av diakritiska tecken. Faktum är dock att tre av konsonanterna också kan användas för att markera vokaler.

  • ’Ālap̄ <ܐ>, som representerar en glottal stöt, används också för att markera att ett ord börjar med en vokal eller att ett ord slutar i en lång främre vokal.
  • Wāw <ܘ> står för w men kan också representera ett långt o eller u.
  • Yōḏ <ܝ> står för y men kan också representera ett långt i.

De konsonanter som representerar klusiler kan alla också uttalas som frikativer. För att ange vilket uttal som gäller kan de markeras med antingen ett qūšāyā ("hård" klusil) eller ett rūkāẖā ("mjuk" frikativa). Andra tecken som används är ett diagonalt streck för att markera stumma konsonanter och ett tilde-liknande tecken för att markera ljud som inte finns i syriskan men som behövs för att skriva arabiska.

Vokaler[redigera | redigera wikitext]

Vokaltecken finns i två varianter – en västlig och en östlig. Den västliga använder grekiska vokaler i miniatyr medan den östliga använder prickar i olika positioner. Notera att i den östliga varianten så kan tecknen för ī, ō och ū endast placeras ovanför/under yōḏ eller wāw. För övriga vokaler används bēṯ som exempel i tabellen nedan.

Vokaler
Västlig Östlig Namn Latin
ܒܰ ܒܲ pṯāḥā a
ܒܳ ܒܵ zqāp̄ā ā
ܒܶ rḇāṣā e
ܒܸ zlāmā pšīqā e
ܒܹ zlāmā qašyā ē
ܒܺ ܝܼ ḥḇāṣā ī
ܒܽ ܘܿ ‘ṣāṣā (rwīḥā) ō
ܒܽ ܘܼ ‘ṣāṣā (allīṣā) ū

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]