Systems Network Architecture

Från Wikipedia
Uppslagsordet SNA leder hit. För Sveriges nationalatlas, se detta uppslagsord.

Systems Network Architecture, IBM:s egen de facto-standard för datakommunikation. Den kan sägas ha spelat ut sin roll då de flesta moderna nät baseras på Internet-standarder inom TCP/IP-familjen.

SNA är mycket komplext jämfört med TCP/IP, och till skillnad från TCP-protokollen är meddelanden som skickas runt helt binära. Som jämförelse kan sägas att många TCP-protokoll innehåller styrande headrar i läsbar form, till exempel HTTP.

SNA kan förstås med hjälp av begrepp som:

 • nätverksadresserbara enheter (NAU, Network Addressable Unit), dvs noder i nätet, till exempel datorer, skrivare, terminaler
 • sessioner, dvs etablerade "samtal" mellan noderna
 • funktionella lager (se nedan)
 • kommunikationsprotokoll
 • styrande domäner, dvs självständiga delnät

SNA definierar följande typer av NAU:

 • SSCP, System Services Control Point, som agerar som manager för sin del av nätverket
 • PU, Physical Unit, avbildar ofta de fysiska enheterna och stöder SSCP i nätstyrning och konfigurering.
 • LU, Logical Unit, som agerar som "portar" för slutanvändare (End User - tex applikationsprogram, systemoperatörer, nätoperatörer) som behöver åtkomst till nätet.

SNA är en lagerbaserad arkitektur bestående av:

 • presentationstjänster (Presentation Services)
 • nättjänster (Network Services), som ser till nätet är konfigurerat och managerbart.
 • dataflödesstyrning (Data Flow Control), som ser till att lagom stora mängder data överförs
 • transmissionsstyrning (Transmission Control) som svarar bl.a. för sessioner mellan NAU:erna.
 • vägstyrning (Path Control), som ser till att meddelanden slussas igenon nätverket.
 • datalänkstyrning (Data Link Control), är lägsta nivån som ska se till att alla bitar i meddelandet överförs på tråden utan fel.

Noder i SNA kan vara av följande typer:

 • Typ-1: Terminal node är en anslutningspunkt för en eller flera hårdvaruenheter. En terminalnod är 1 PU och upp till 64 LU:er. En LU, som nämndes ovan, är en "port" för anslutning av hårdvaruenheter.
 • Typ-2: Cluster Controller node som styr 1 PU och upp till 256 LU:er. En LU kan vara port för ett antal hårdvaruenheter eller för applikationsprogram.
 • Typ-4: Communication Controller node som styr kommunikation till andra COMC eller CCN
 • Typ-5: Host node (dvs centraldator)

Ett SNA är ett hierarkiskt nät som delas upp i domäner, som innehåller SSCP, som styr ett antal PU:er och upp till 64 LU:er. Trots detta är det möjligt att sätta upp stora globala nätverk, där tex applikationsprogram på olika kontinenter kan samverka, eller till och med agera som ersättningsresurser (backup) i fall av haveri.