TCO-märkning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

TCO-märkningen är en tidigare märkning för IT produkter, som vidareutvecklades till TCO Certified. Sedan 1998 sköttes och utvecklades standarden av TCO Development, ägt av fackförbundet Tjänstemännens centralorganisation. Märkningen är vanligast för bildskärmar, men senare versioner definierar också standarder för stationära datorer, bärbara datorer, projektorer, smarttelefoner, surfplattor och headset. Verksamheten är självfinansierad genom de certifieringsavgifter som tillverkarna betalar.

Historia[redigera | redigera wikitext]

 • 1982 - Hösten 1982 diskuterade TCO:s dåvarande datorgrupp om man skulle kunna produkttesta bildskärmar. Allt fler hade då drabbats av belastningsskador och synbesvär vid bildskärmsarbete. Även effekterna av elektriska och magnetiska fält vid bildskärmsarbete penetrerades. För att få genomslag för arbetsmiljökraven byggdes en användargrupp och ett nätverk av experter och forskare upp som knöts till TCO. Man utvecklade successivt krav och mätmetoder.
 • 1992 - En samarbetsallians började byggas med syfte att få till stånd en certifiering av datorutrustning. TCO:s utvecklingsenhet bildades.
 • 1999 - Utvecklingsenheten ombildas till företaget TCO Development.[1]

TCO-92[redigera | redigera wikitext]

Första versionen kräver låg strålning från datorskärmar och[2] strömsparfunktioner, som är delvis hämtat från MPR-II-standarder. Märkningen gällde fram till 1995 då den ersattes av TCO-95.

TCO-95[redigera | redigera wikitext]

TCO 95

TCO-95 utökar certifieringen till att omfatta bildrörsskärmar (CRT), tangentbord och systemutrustning. Standarden tittar på ergonomi, strålning, energi och miljö. Märkningen gällde fram till 1999 då den ersattes av TCO-99.

Ergonomi
 • Hög virtuell ergonomi krävs för skärmar, vilket kräver hög bildkvalité och god färgåtergivning
 • Möjlighet att ändra skärmvinkel (ny i TCO-03)
Strålning
Energi
 • Låg energikonsumtion för minskad miljöeffekt
 • Energisparafunktionen ger bättre inomhusklimat genom minskad värmestrålning
Miljö

TCO-99[redigera | redigera wikitext]

TCO99

TCO-99 certifierar Katodrörsskärmar (CRT), plattskärmar (FPD), bärbara datorer, skrivbordsdatorer, tangentbord och skrivare. Platta skärmar har inga krav på skärmfärg. Märkningen gällde fram till 2003 för bildskärmar då den ersattes av TCO'03 Displays. TCO'99 för bärbara datorer har utgått och ersatts av TCO Certified Notebooks.

TCO'01[redigera | redigera wikitext]

TCO'01 certifierar enbart mobiltelefoner.

Svenska TCO har infört ett eget gränsvärde på SAR samt ytterligare en mätningsvariabel, TCP, som mäter hur effektivt mobilen använder strålningen. TCO:s SAR-norm ligger på 0,8 watt per kilogram uppmätt i 10 gram vävnad. För att en telefon skall bli TCO-märkt krävs även att en mängd andra krav uppfylls såsom knapparnas utseende, storlek på text i displayen och materialval. Ingen mobiltelefontillverkare har valt att certifiera mobiltelefoner enligt TCO'01 därför är märkningen nedlagd.

TCO'03[redigera | redigera wikitext]

TCO03

TCO'03 reglerar enbart katodstrålskärmar (CRT) och platta skärmar (FPD). Kraven på ljusstyrka och upplösning skärps. TCO'03 Displays kommer att fasas ut. Efter 1 december 2011 går det inte att certifiera enligt TCO'03 Displays, märkningen är ersatt av TCO Certified Displays.

TCO'04[redigera | redigera wikitext]

TCO'04 certifierar enbart kontorsmöbler, enligt följande områden:

 • Dimension och funktion
 • Säkerhet, stabilitet och styrka
 • Användarvändlighet
 • Materialkaraktär

TCO'04 för kontorsmöbler har utgått. TCO-märkningen inkluderar ej längre kontorsmöbler.

TCO'06[redigera | redigera wikitext]

TCO'06 Media Displays bygger på TCO'03, men är modifierad när det gäller bildkvalitet. Efter 1 december 2011 går det inte att certifiera enligt TCO'06 Media Displays, märkningen är ersatt av TCO Certified Displays.

TCO'07[redigera | redigera wikitext]

TCO'07 för headsets har krav på låg strålning (SAR-värde) och skydd mot ljudspikar.

TCO Certified[redigera | redigera wikitext]

TCO Certified-märkningen finns för bildskärmar, stationära datorer, bärbara datorer, All-In-One PCs, Smartphones, Tablets, headsets och projektorer. Gemensamt för TCO Certified-märkta produkter är att de uppfyller krav på låg miljöpåverkan och hög användbarhet. Det ställs även krav på socialt ansvarstagande i tillverkningsprocessen.

CSR - Socialt ansvarstagande[redigera | redigera wikitext]

Fr o m 2009 ingår krav på socialt ansvarstagande i tillverkningsprocessen.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ TCO 60 år: 1944-2004. Stockholm: TCO. 2004. Libris länk  S. 48-49.
 2. ^ ”TCO Certified”. TCO Development. http://www.tcodevelopment.se. Läst 4 april 2011. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]