TI

Från Wikipedia

Ti eller ti har flera betydelser: